ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີສະກັດກັ້ນຕ້ານຢາເສບຕິດ, ການປູກຝິ່ນ, ປູກກັນຊາ ແລະ ການລັກລອບຊື້-ຂາຍຢາເສບຕິດ, ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຕິດພັນກັບ ການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ...
ໃນປີ 2022 ຜ່ານມາ, ສະພາບອາຊະຍາກຳເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີຫຼາຍລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສະພາບລັກລອບຂົນສົ່ງ, ຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງພົວພັນກັບການຄ້າອາວຸດເສິກ ແລະ ຟອກເງິນ; ສະພາບປຸ້ນຊັບ, ຊິງຊັບ, ລັກຊັບ, ຄາດຕະກຳ, ລັກພາຕົວ...