ແຈ້ງການ

ຊື່ຟາຍ ດາວໂຫຼດ ຄຳສັ່ງແນະນຳເພີ້ມເຕີມ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ້ມທະວີການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນຫັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບແບບແຜນທັນສະໄໝ PDF