ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 »  ນິຕິກຳ (ປະເພດກົດໝາຍຕ່າງໆ)
1. ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາໜ້າຂອງເວບໄຊ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສະບັບວັນທີ: 24/04/2014.
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
3. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພັນທະປັອງກັນຊາດ
4. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
5. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ
6. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
7. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
8. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈາລະຈອນທາງບົກ
9. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ
10. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
11. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ
 
12. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
13. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ
14. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ
15. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
 
16. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ
17. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ
18. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
19. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
20. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
21. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
22. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ມູນມໍລະດົກ ແລະ ພື້ນຖານ ຂອງການສືບທອດມູນມໍລະດົກ
23. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
24. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
25. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ)
26. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
27. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
28. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
29. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ, ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
30. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ
31. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ
 
32. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
33. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ
34. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
35. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
36. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
37. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ
38. ກົດໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ຜ່ານ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ

39. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ

40. ລັດຖະດຳລັດ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

            40.1ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ)

 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ