ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ເຄື່ອງໝາຍ ຊັ້ນ, ໝວກ, ສາຍອຳນາດ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ຊັ້ນສອງ ວາທີ(ດາວສີຂາວ)
ຊັ້ນໜື່ງ ຮ້ອຍຕີ
ຊັ້ນສິບຕີ ຮ້ອຍໂທ
ຊັ້ນສິບໂທ ຮ້ອຍເອກ
ຊັ້ນສິບເອກ    
       
ພັນຕີ ພັນເອກ
ພັນໂທ ພົນຈັດຕະວາ
     
ພົນຕີ ພົນໂທ ພົນເອກ

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ປະລິນຍາຕີ ປກສ.

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນກາງ ປກສ.

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນຕົ້ນ ປກສ.

ຊັ້ນນັກຮຽນ ມໍ 7 ໂຮງຮຽນ ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ - ເດັກກຳພ້າ ຫຼັກ 67.

ຊັ້ນສອງ ວາທີ(ດາວສີຂາວ)
ຊັ້ນໜື່ງ ຮ້ອຍຕີ
ຊັ້ນສິບຕີ ຮ້ອຍໂທ
ຊັ້ນສິບໂທ ຮ້ອຍເອກ
ຊັ້ນສິບເອກ    
       
ພັນຕີ ພັນເອກ
ພັນໂທ ພົນຈັດຕະວາ
     
ພົນຕີ ພົນໂທ ພົນເອກ

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ປະລິນຍາຕີ ປກສ.

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນກາງ ປກສ.

ຊັ້ນນັກສຶກສາ ໂຮງຮຽນ ຊັ້ນຕົ້ນ ປກສ.

ຊັ້ນນັກຮຽນ ມໍ 7 ໂຮງຮຽນ ວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ - ເດັກກຳພ້າ ຫຼັກ 67.

» ໝວກສະແກ໋ດ ນາຍພົນ.
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈະລາຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
» ໝວກແງ໋ບ ນາຍພົນ.    
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈະລາຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
ສາຍອຳນາດນາຍພົນ.    
 
» ໝວກສະແກ໋ດ ນາຍພັນ.    
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
» ໝວກແງ໋ບ    
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
 
ສາຍອຳນາດສຳລັບ ນາຍພັນ.    
     
» ໝວກສະແກ໋ດ ນາຍຮ້ອຍ.    
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
     
» ໝວກສະແກ໋ດ ນາຍສິບ.    
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
     
» ສາຍໝາກຫວີດໃຊ້ສຳລັບ ນາຍຮ້ອຍລົງມາ.    
ຕຳຫຼວດທົ່ວໄປ ຈາລະຈອນ ແລະໄກ້ສິດ ທ່ອງທ່ຽວ ຄຕທ ແລະ ຕມ
     
» ໝວກແງ໋ບເພດຍິງ
ໝວກສຳລັບປະຈຳການທົ່ວໄປ ໝວກສຳລັບຈາລະຈອນ ໝວກສຳລັບປ້ອງກັນສູນກາງ
 
* ແກ້ໄຂ: ວັນທີ 8 ເມສາ 2014, ເວລາ: 12:33 ນາທີ, ຄັດຈາກ: ປື້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບວິໄນ ຂອງກຳລັງ ປກສ, ໜ້າທີ: 74-80
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ