ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  Ministry of Public Security
 
 
 
 
 
 
Call Center: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Home
 

 Data Under Construction

 
 
 

  Search

[search-04.html]

Languange:

  |

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Amount Visitor:

  Website counter  

 
 
 
 
 

 

[en/footEn.html]