ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ປະຊາຊົນ ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
ມູນເຊື້ອ
ພາລະບົດບາດ
ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາສະເພາະ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
 

ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາ ສະເພາະ

ວິຊາການ ເຕັກນິກ ກຳລັງ ປກສ ກົມສື່ສານ ກວດ ກາ ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ກ້ອງວົງຈອນ ປິດ ຢູ່ຕາມ ລຽບ ເສັ້ນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

 

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ກຳລັງ ປກສ ລາວ - ຫວຽດ ນາມ ອ້າຍນ້ອງ ຮ່ວມມືກັນ ທາງ ດ້ານ ສາຍພົວພັນ ອັນຍາວແໜ້ນ

 

ຍາມໃດ ກຳລັງ ປະກອບອາວຸດ ລະຫວ່າງອ້າຍນ້ອງ ລາວ-ຫວຽດ ນາມ ກໍ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງ ກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອເສີມທາດແທ້ ສິນທຳ ປະຕິວັດ.

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ

 ຍາມໃດບັນດາ ວິຊາການ ວິຊາ ສະເພາະ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີ ການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ຮູ້ເລິກເຖິງຖອງ ໃນ ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສົມກັບ ພັກ-ລັດ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກົມສື່ສານ

» ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງກົມສື່ສານ

 ກົມສື່ສານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍໍ້ ສສ ແລະ ເລກລະຫັດ 510) ແມ່ນກົມວິຊາສະເພາະໜຶ່ງ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີ ສະຖຽງທຽບເທົ່າກັບບັນດາ ກົມເອກະລາດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໂດຍແມ່ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ລົບລ້າງຕາມການສະເໜີຂອງ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ.

» ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ.
    
ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ສານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ດັ່ງນີ້:
     1. ຫົວໜ້າກົມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ ໃນການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ບັນຊາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຫຼື ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂອງກົມຕໍ່ ຂັ້ນເທິງ ແລະ ເປັນຜູ້ລົງລາຍເຊັນໃນເອກະສານທາງການ ໃນນາມກົມ.
     ກໍລະນີໄປປະະຕິບັດໜ້າທີ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ບໍ່ສາມາດມາປະຕິບັດໜ້າທີໄດ້ ຕ້ອງມອບສິດ ເປັນລາຍລັກ ອັກສອນໃຫ້ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຮັກສາການແທນ
     2. ຮອງກົມເປັນຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜເາກົມ ໃນການຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ບັນຊາ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົບບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນທັງ ລົງເລິກຊີ້ນຳ ວຽກ ງານໃດໜຶ່ງ ຕາມການໝອບໝາຍຫົວໜ້າກົມ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ຫຼື ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຕໍ່ ຫົວໜ້າ ກົມ.

» ກອງປະຊຸມວຽກງານການເມືອງ

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານກອງທຶນ ຊາວໜຸ່ມ-ແມ່ຍິງ

ທ່ານ ພັທ. ພອນແກ້ວ ຄຳພິລາວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ຄອມພິວ ເຕີ ແລະ ພະແນກ ໄດ້ເປິດ ກອງປະຊຸມພາຍໃນ ກົມກອງ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ກອງທຶນ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ.  ຜ່ານການລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ມີ ບາງຂອດທີ່ຕ້ອງການ ແກ້ໄຂ ເພື່ອ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ກິລາແລະກິດຈະກຳ
 

- ການແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທະຍາຄານ ເວີນຄຳ ຄັ້ງວັນທີ່ 25-10-2014

- ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ກົມສື່ ສານ ອອກແຮງງານ ເພື່ອ ຮັບຕ້ອນ ວັນ ສຳຄັນຂອງຊາດ

 

 

 
ອອກແຮງງານ
 

- ອອກແຮງງານ ວັນເສົາແດງ   ທີ່ຄ້າຍສົມ ສະຫງ່າ ຂອງພະນັກ ງານ ກົມສື່ສານ.

- ແມ່ຍິງ - ຊາວໜຸ່ມ ປກສ ກົມ ສື່ສານ ແຂ່ງຂັນ ຕີໝາກ ບຸ່ນ ຄັ້ງວັນທີ່ 15-11-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ກົມສື່ສານ © ສະຫງວນລິຂະສິດ 2014,
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:​ ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພິວເຕີ