ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ: ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 

ລະບົບໄຟອຳນາດ (ໄຟສັນຍານ)
* * * * * * * * * *

ໄຟແດງ
ຢຸດ
"ຫ້າມສັນຈອນ"

ໄຟແດງ + ລູກສອນສີຂຽວ
ອະນຸຍາດລ້ຽວໄປຕາມລູກສອນ
(ລ້ຽວຂວາໄດ້)

ໄຟເຫຼືອງ
ຫ້າມສັນຈອນ
ອະນຸຍາດຜ່ານຖ້າຈຳເປັນ

ໄຟຂຽວ
ອະນຸຍາດສັນຈອນ

ໄຟເຫຼືອງມອດເປັນໄລຍະທາງແຍກ
ບໍ່ມີກົດບັງຄັບ
"ລະວັງ"

ໄຟແດງ + ລູກສອນເຫຼືອງມອດເປັນໄລຍະ
ອະນຸຍາດລ້ຽວໄປຕາມລູກສອນ
(ລ້ຽວຂວາໄດ້)

- ລູກສອນແດງ ຫ້າມການສັນຈອນ
ຢ່າງເດັດຂາດ (ຫ້າມລ້ຽວຊ້າຍ ຫຼື ລ້ຽວກັບ)
- ລູກສອນເຫຼືອງ ຫ້າມສັນຈອນ
ກຽມຢຸດ (ລະວັງ - ຢຸດ)
- ລູກສອນຂຽວ ອະນຸຍາດລ້ຽວ
ຕາມລູກສອນ (ລ້ຽວຊ້າຍ ຫຼື
ລ້ຽວກັບໄດ້
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !