ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ: ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 

ກົດລະບຽບຊົ່ວຄາວ ວ່າດ້ວຍການສັນຈອນຕາມເສັ້ງທາງຫຼວງ
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍດຳລັດຂອງ ສະພາລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 107/ປສລ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 1987

* * * * * * * * * *
ມາດຕາ 1: ກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.
ມາດຕາ 2: ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່.
ມາດຕາ 3: ວ່າດ້ວຍໜ້າທີ່ລວມ ຂອງຄົນຍ່າງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ.
ມາດຕາ 4: ວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍທາງ ແລະ ລັກສະນະຂອງປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນ.
ມາດຕາ 5: ຂີດໝາຍທາງ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນ.
ມາດຕາ 6: ວ່າດ້ວຍ ໄຟອຳນາດ.
ມາດຕາ 7: ວ່າດ້ວຍ ສັນຍານເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະລາຈອນ.
ມາດຕາ 8: ວ່າດ້ວຍ ສັນຍານເຕືອນ.
ມາດຕາ 9: ວ່າດ້ວຍ ຄວາມໄວ ແລະ ໄລຍະຫ່າງກັນ.
ມາດຕາ 10: ວ່າດ້ວຍ ການຈັດວາງລົດຂົນສົ່ງໃນເຂດທາງໄປ.
ມາດຕາ 11: ວ່າດ້ວຍ ການເລີ່ມສັນຈອນ.
ມາດຕາ 12: ວ່າດ້ວຍ ການຊີງກັນ.
ມາດຕາ 13: ວ່າດ້ວຍ ການຈອດ ແລະ ຈອດຊົ່ວຄາວ.
ມາດຕາ 14: ວ່າດ້ວຍ ທາງຄົບມີໄຟອຳນາດບັງຄັບ.
ມາດຕາ 15: ວ່າດ້ວຍ ທາງຄົບບໍ່ມີໄຟອຳນາດບັງຄັບ.
ມາດຕາ 16: ວ່າດ້ວຍ ທາງຄົນຍ່າງຂ້າມ ແລະ ການຈອດຊົ່ວຄາວຂອງລົດຂົນສົ່ງລວມ.
ມາດຕາ 17: ວ່າດ້ວຍ ທາງລົດໄຟຜ່ານ.
ມາດຕາ 18: ວ່າດ້ວຍ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງການສັນຈອນ.
ມາດຕາ 19: ວ່າດ້ວຍ ການສັນຈອນຕາມທາງຫຼວງ.
ມາດຕາ 20: ວ່າດ້ວຍ ການສັນຈອນທາງຄ້ອຍ.
ມາດຕາ 21: ວ່າດ້ວຍ ການນຳໃຊ້ໄຟສະຫວ່າງ.
ມາດຕາ 22: ວ່າດ້ວຍ ການແກ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ.
ມາດຕາ 23: ວ່າດ້ວຍ ລົດຮຽນຂັບ.
ມາດຕາ 24: ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຄົນ.
ມາດຕາ 25: ວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງບັນທຸກ.
ມາດຕາ 26: ວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ບັງຄັບເພີ່ມຕໍ່ການສັນຈອນຂອງຜູ້ຂັບລົດຖີບ, ສາມລໍ້ ແລະ ຄົນປ້ອງກັນຝູງສັດ.
ມາດຕາ 27: ວ່າດ້ວຍ ສະພາບເຕັກນິກລົດ.
ມາດຕາ 28: ວ່າດ້ວຍ ເລກທະບຽນເຄື່ອງໝາຍສະເພາະ ເຄື່ອງໝາຍປ້ອງກັນ ຕົວໜັງສື ແລະ ກຳນົດໝາຍ.
ມາດຕາ 29: ວ່າດ້ວຍ ສາລະບານເດີນລົດ ສິດທິໃນການຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງ.
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !