ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນແຮງດັນໃຫ້ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 
ການນໍາພາຄອບຄົວປະກອບອາຊີບເພີ່ມດ້ວຍການຄ້າຂາຍ ແລະ ປູກຢາງພາລາ ສາມາດນໍາພາຄອບຄົວມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

     ການນໍາພາຄອບຄົວຢຶດຖືເອົາອາຊີບດ້ວຍການຄ້າຂາຍ  ແລະ  ການປູກຝັງລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ  ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊີບຫຼັກ  ຫຼື  ອາຊີບເສີມກໍ່ເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນ.  ພ້ອມທັງເປັນການປະຕິບັດຕາມແນວທາງປ່ຽນແປງໃຫມ່ຂອງພັກ-ລັດວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ,  ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດຕາມບຸກທະລຸທີ  4  ກໍ່ຄືບຸກທະລຸດ້ານການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ,  ດ້ວຍການຂຸດຄົ້ນຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບຕາມທ່າແຮງທີ່ມີຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸຍາກເທື່ອລະກ້າວ.  ດັ່ງຄອບຄົວສະຫາຍ  ພັຕ  ຄໍາຢີນ  ເຊີນວາງລຽງ  ກໍ່ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງທີ່ຖືເອົາການຄ້າຂາຍ  ແລະ  ປູກຢາງພາລາເປັນອາຊີບສໍາຮອງ  ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ເຖິງ  100  ກ່ວາລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

        ສະຫາຍ  ພັຕ  ຄໍາຢີນ  ເຊີນວາງລຽງ  ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ  ປກສ  ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ   ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບນາງ  ຄໍາຜິວ  ວິພັດ  ອາຊີບປະຊາຊົນ  ຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ  ເມືອງ  ແລະ  ແຂວງ  ຫຼວງນໍ້າທາ  ມີລູກຮ່ວມກັນ  3  ຄົນ  ຍິງ  2  ຄົນ  ນອກຈາກສະຫາຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດກໍ່ຄືສັງຄົມເປັນອາຊີບຫຼັກແລ້ວ  ສະຫາຍຍັງໄດ້ອາໃສ່ເອົາເວລາວ່າງຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະມານໍາພາຄອບຄົວສ້າງເສດຖະກິດເພີ່ມ  ດ້ວຍການຄ້າຂາຍ  ແລະ  ປູກຢາງພາລາຕື່ມອີກ  ຊຶ່ງສະຫາຍຍັງໄດ້ເລົ່າຄືນສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງສະຫາຍເອງຕໍ່ທິມງານຖ່າຍທໍາລາຍການລ້ຽງດູກໍາລັງພວກເຮົາຕື່ມອີກວ່າ:  ຊີວິດຫຼັງແຕ່ງງານໃຫມ່  ສະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວແມ່ນພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ  ລາຍຮັບກໍ່ອາໃສແຕ່ເງິນເດືອນເທົ່ານັ້ນ  ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກ  ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາກັບຄອບຄົວເພື່ອຊອກຫາວິທີສ້າງແລ່ງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເພີ່ມ  ດັ່ງນັ້ນ  ມາຮອດປີ  2000  ຈຶ່ງໄດ້ເຊົ່າຮ້ານເພື່ອເປີດຮ້ານຖ່າຍຮູບ  ໂດຍຮັບຖ່າຍທັງໃນຮ້ານ  ແລະ  ນອກສະຖານທີ່ເຊັ່ນ:  ຮັບຖ່າຍຮູບງານດອງ,  ງານບຸນຕ່າງໆ  ແລະ  ຖ່າຍຮູບຕິດບັດນັກຮຽນຢູ່ຕາມບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມ,  ທົ່ວເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ  ຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍປະເພດເຄື່ອງແຫ້ງ,  ເຄື່ອງດື່ມທີ່ໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຕື່ມອີກ.  ຈາກການດໍາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງກໍ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າມີລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ   ດັ່ງນັ້ນມາຮອດປີ  2004  ຄອບຄົວສະຫາຍໄດ້ມີແນວຄິດຢາກປູກຍາງພະລາແຕ່ແຮງງານ  ແລະ  ເນື້ອທີ່ພັດບໍ່ມີ  ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາກັບຄອບຄົວພີ່ນ້ອງເພື່ອມາຊ່ວຍກັນໃນການປູກຢາງພາລາດັ່ງກ່າວ  ໂດຍສະຫາຍເອງແມ່ນເປັນຕົ້ນທຶນໃນການຊື້ເບ້ຍຢາງພາລາຈໍານວນ  4500  ເບ້ຍ  ສ່ວນຄອບຄົວພີ່ນ້ອງແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງເນື້ອທີ່ດິນ  ຈໍານວນ  10  ເຮັກຕ້າ   ແລະ  ເປັນແຮງງານຕົ້ນຕໍໃນການບົວລະບັດຮັກສາ  ສ່ວນວິທີການປູກແມ່ນໄດ້ໄປຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນນໍາວິຊາການຄົນຈີນ  ຂັ້ນຕອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຂຸດຂຸມຕາມປ່າຫຍ້າ  ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂຸມຕໍ່ຂຸມແມ່ນ  2  ແມັດເຄິ່ງ  ຫາ  3  ແມັດ  ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວຕໍ່ແຖວແມ່ນ  7  -  9  ແມັດ  ຫຼັງຈາກຂຸດຂຸມແລ້ວກໍ່ໄດ້ຖາງປ່າຫຍ້າ  ຫຼັງຈາກຫຍ້າແຫ້ງແລ້ວກໍ່ໄດ້ຈູດເພື່ອໃຫ້ເປັນຝຸ່ນໄສ່ໃນຂຸມທີ່ຈະປູກຢາງພາລານັ້ນ.  ຫຼັງຈາກປູກສໍາເລັດແລ້ວກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນກັນ  ໂດຍຄອບຄົວສະຫາຍເອງໄດ້ຈໍານວນ  1200  ຕົ້ນ  ເນື້ອທີ່ປູກແມ່ນ  3  ເຮັກຕ້າ  ຫຼັງຈາກນັ້ນສະຫາຍ  ພັຕ  ຄໍາຢີນ  ເຊີນວາງລຽງ  ກໍ່ໄດ້ອາໄສເອົາເວລາຫວ່າງວັນເສົາ-ວັນທິດ  ເພື່ອໄປນໍາພາຄອບຄົວບົວລະບັດຮັກສາຕົ້ນຢາງ,  ຖາງຫຍ້າ,  ໄສ່ປຸຍ,  ຕົບແຕ່ງກິ່ງງ່າ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນຢາງພາລາມີການຈະເລີບເຕີບໃຫຍ່ໄປແຕ່ລະໄລຍະ,  ຕົ້ນຢາງພາລານັບແຕ່ມື້ປູກໃຊ້ເວລາ  6  ປີກໍ່ສາມາດປາດເອົານ້ຳຢາງໄດ້.  ສໍາລັບການປາດຢາງແມ່ນນໍາໄຊ້ເວລາກາງຄືນນັບແຕ່  01  ໂມງ  ຫາ  4  ໂມງເຊົ້າ  ເພາະໃນໄລຍະນີ້ຕົ້ນຢາງຈະມີນ້ຳຢາງຫຼາຍ,  ສໍາລັບການປາດຢາງແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄອບຄົວພີ່ນ້ອງເປັນຄົນປາດ  ຫຼັງຈາກປາດໄດ້ນໍ້າຢາງແລ້ວກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ຜູ້ປາດ  50%  ຂອງຜົນໄດ້ຮັບທັງໝົດ,  ສໍາລັບການຂາຍແມ່ນໄດ້ເອົາມາຂາຍຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງ  ກໍ່ຈະມີບໍລິສັດ  ແລະ  ແມ່ຄ້າມາຮັບຊື້ໃນລາຄາຂຶ້ນລົງຕາມລາຄາທ້ອງຕະຫຼາດ,  ຜ່ານການສູ້ຊົນຊອກຄົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງສະຫາຍມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະປີ,  ປີໜຶ່ງສາມາດຂາຍໄດ້  42  ກ່ວາລ້ານກີບ  ບວກໃສ່ລາຍຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນ  ສະເລ່ຍປີໜຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ  100  ກ່ວາລ້ານກີບ.  ຈາກຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວສາມາດຊື້ດິນໄດ້  2  ຕອນ,  ແປງເຮືອນໄດ້  1  ຫຼັງ,  ຊື້ລົດໃຫຍ່ໄດ້  1  ຄັນ,  ລົດຈັກ  2  ຄັນ  ແລະ  ຍັງສົ່ງລູກໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຕື່ມອີກ.

       ສະຫາຍ  ພັຕ  ຄໍາຢີນ  ເຊີນວາງລຽງ  ຮອງພະແນກຕໍາຫຼວດ  ປກສ  ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ  ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:  ຜ່ານການສ້າງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເພີ່ມມາໄລຍະໜຶ່ງນີ້ກໍ່ໄດ້ພົບຂໍ້ສະດວກ  ແລະ  ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານທຶນຮອນ  ແລະ  ແຮງງານບໍ່ມີພຽງພໍ  ເຮັດໃຫ້ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,  ສ່ວນຂໍ້ສະດວກແມ່ນພັກລັດໄດ້ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົບໃນການສ້າງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເພີ່ມ,  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານນັກຮົມ-ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

         ສໍາລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ  ຄອບຄົວສະຫາຍຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍກິດຈະການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງຂຶ້ນກ່າວເກົ່າ,  ສືບຕໍ່ບົວລະບັດຮັກສາສວນຢາງພະລາ  ແລະ  ຂະຫຍາຍເນື້້ອທີ່ປູກຢາງໃຫ້ກ້ວາງຂວາງຂຶ້ນຕື່ມອີກ.  ທັງໝົດນັ້ນກໍ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມດຸໝັ່ນ,  ອົດທົນ,  ປະຍັດມັດທະຍັດ  ແລະ  ຮູ້ໝຸນໃຊ້ເວລາວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງທີ່ວາງຄາດໝາຍໄວ້ນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆ.

       ດັ່ງນັ້ນທ່ານ  ພັທ  ສົມມີ  ຄິດທະໄຊ  ຫົວໜ້າຫ້ອງສັນຕິບານ  ປກສ  ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ໃນນາມການຈັດຕັ້ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ:  ສະຫາຍ  ພັຕ  ຄໍາຢີນ  ເຊີນວາງລຽງ  ນີ້ແມ່ນພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,  ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບທໍາການຜະລິດຊອກຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເພີ່ມ,  ໃນນີ້ສະຫາຍໄດ້ມີເງື່ອນໄຂ  ແລະ  ທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວດ້ວຍການຄ້າຂາຍ  ແລະ  ປູກຝັງລ້ຽງສັດ  ໄລຍະຜ່ານມານີ້ການຈັດຕັ້ງພວກເຮົາໄດ້ລົງກວດກາກໍ່ເຫັນວ່າ:  ມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຕົວສາມາດເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ໃນຫ້ອງສັນຕິບານຂອງພວກເຮົາ,  ຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມຈາກເງີນເດືອນທີ່ພັກລັດເຮົາໄດ້ກໍານົດໃຫ້.  ສະນັ້ນຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງພະນັກງານນັກຮົບຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ  ແລະ  ທ່າແຮງໃນການສ້າງເສດຖະກິດເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວເພີ່ມ  ຄວນຖືເອົາແບບຢ່າງການນໍາໜ້າພາທາງຂອງຄອບຄົວສະຫາຍນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງແຕ່ລະສະຫາຍໃຫ້ຫຼຸດ


ປະຊາສຳພັນ

  

ເຜີຍແຜ່: 31/08/2017, ອ່ານ: 13 ຄັ້ງ
ໜ້າຫຼັກ  |  ເບິ່ງຂ່າວທັງໝົດ  | ສົ່ງເຂົ້າ Facebook
ວຽກງານພະລາທິການ (ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ / ລ້ຽງດູກໍາລັງ)
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວຈາກສູນຂໍ້ມູນ ICT
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !