ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນແຮງດັນໃຫ້ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 
ນຳໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີ ນຳພາຄອບຄົວສ້າງເສດຖະກິດສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເຖິງ 150 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ຂອງຄອບຄົວ ສະຫາຍ ພັຕ ສົມພັນ ຈັນທະວົງ

ການປະກອບອາຊີບເພີ່ມ    ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນການຫັນເອົາແນວ  ທາງປ່ຽນແປງໃໝ່   ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ     ໃຫ້ມີຄວາມສີວິໄລຈະເລີນຮຸ່ງ  ເຮືອງ  ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກຢູ່ດີກິນດີ   ການປະກອບອາຊີບເສີມບໍ່ວ່າຈະເປັນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ  ຄ້າຂາຍ,  ການບໍລິການເຮືອນພັກ,  ໂຮງແຮມ,    ຮ້ານອາຫານ  ແລະ  ອື່ນໆກໍ່ລ້ວນແຕ່ແມ່ນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ຈະນຳພາຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກິນມີລາຍຮັບເພີ່ມ  ດັ່ງທີ່ພັກ-ລັດເຮົາຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໆພາບັນ  ດາກົມກອງກໍ່ຄືຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ  ໃນການຊອກແຫຼ່ງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວດ້ວຍການທຸ້ມເທເຫື່ອ  ແຮງ,  ສະຕິປັນຍາມັນສະໝອງທຶນຮອນ  ບົນພື້ນຖານການປະຍັດມັດທະຍັດ  ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍຟຸມເຟື່ອຍ  ຮູ້ປັບປ່ຽນການທຳມາຫາກິນຮູ້ໝູນໃຊ້ເວລາວ່າງເພື່ອມາສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວເພີ້ມຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບ  ຄົວມີການພັດທະນາ  ມີຄວາມຜາສຸກ.

ດັ່ງຄອບຄົວຂອງ  ສະຫາຍ  ພັຕ  ສົມພັນ  ຈັນທະວົງ    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ  ຄະນະພັກຮາກຖານຫ້ອງຕໍາຫຼວດ  ຮອງພະແນກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ  ປກສ  ແຂວງບໍ່ແກ້ວ  ສ້າງຄອບຄົວໃນປີ   2008  ກັບ  ນາງ  ຄໍາດີ   ມີລູກຮ່ວມກັນ  2  ຄົນ  ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ  ນໍ້າເກິງເກົ່າ  ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ  ແຂວງ  ບໍ່ແກ້ວ  ພາຍຫຼັງແຕ່ງງານແລ້ວເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງສະຫາຍໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຝືດເຄືອງຢູ່  ແຕ່ຍ້ອນມີແບບແຜນການພັດທະນາຊີວິດ,  ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,  ຮູ້ໜູນໃຊ້ເວລາວ່າງຈາກການເຮັດວຽກເພື່ອມາພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງຕົນ.  ສະນັ້ນການປູກຝັງ  ແລະ  ການລ້ຽງສັດກໍ່ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.  ດັ່ງນັ້ນ,  ສະຫາຍ  ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈຶ່ງຖືເອົາການລ້ຽງໝູ,  ລ້ຽງງົວ  ແລະ  ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ  ເປັນອາຊີບສຳຮອງໃນຄອບຄົວເພື່ອນຳມາເປັນທຸລະກິດພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.  ໃນເບື້ອງຕົົ້ນສະຫາຍໄດ້ນຳເອົາໝູມາລ້ຽງຈໍານວນ  10  ໂຕ  ແລະ  ງົວ  3  ໂຕ.  ​ສຳລັບຂັ້ນຕອນໃນການລ້ຽງຊ່ວງໄລຍະອະນຸບານໝູນ້ອຍແມ່ນໄດ້ເອົາມາຕັດແຂ້ວ  ແລະ  ຕັດຫາງແລ້ວນຳໄປອົບປະມານ  2-3ຊົ່ວໂມງ,​  ເມື່ອອາຍຸໄດ້  27-28  ວັນແມ່ນໄດ້ເກືອຫົວອາຫານ.  ການລ້ຽງແມ່ນໃຊ້ເວລາ  5  ເດືອນຕໍ່  1  ຊຸດ  ສະເລ່ຍປີໜຶ່ງອອກສອງຊຸດໂດຍການລ້ຽງປະສົມພັນເອງ,  ສ່ວນງົວແມ່ນຈະຄັດເອົາໂຕຜູ້ອອກຂາຍໂດຍລາຄາໂຕໜຶ່ງສະເລ່ຍແມ່ນ  4ລ້ານກີບ.  ແລະ   ກໍ່ສາມາດນໍາສົ່ງຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້  ຕົ້ນທຶນທີ່ນຳມາໝູນວຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງສະຫາຍແມ່ນໄດ້ມາຈາກການທ້ອນໂຮມເງິນເດືອນ  ໃນຈຳນວນ  15  ລ້ານກີບ.  ສໍາລັບແຮງງານຕົ້ນຕໍແມ່ນສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວຊ່ວຍກັນ  ແລະ  ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານປະຈຸບັນມີພະນັກງານຈຳນວນ  2  ຄົນ.  ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານແມ່ນ  2  ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ.  ຕົກມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີໜູຂຸ້ນຈຳນວນ  70ໂຕ,​  ງົວ  20  ກວ່າໂຕ  ແລະ  ມີໜອງປາ  4  ໜອງປ່ອຍປາແລ້ວ  10  ພັນກ່ວາໂຕ.ໃນການລ້ຽງສັດແຕ່ລະປະເພດແມ່ນອາໃສວິທະຍາສາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່,  ອາຫານທີ່ໃຫ້ສັດແມ່ນເປັນເມັດນໍາເຂົ້າມາແຕ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ,​ການລ້ຽງໝູ(ແມ່ນໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດແມ່ນສະຫາຍເປັນຜູ້ສັກເອງ)ໂດຍຊື້ຢາມາຈາກຄີນິກປົວສັດ(ຮ້ານຂາຍຢາປົວສັດ)  ສ່ວນປາແມ່ນນໍາມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານພ້ອມທັງອາອາຫານ.  ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ,​  ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງສະຫາຍມີເສດຖະກິດດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆມາ  ນອກຈາກການລ້ຽງໝູເປັນອາຊີບເສີມແລ້ວຄອບຄົວຂອງສະຫາຍຍັງໄດ້ລ້ຽງເປັດ,  ລ້ຽງໄກ່  ແລະ  ໜອງປາ  ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ເຖິງ  150  ລ້ານກີບຕໍ່ປີ  ຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວແມ່ນດີຂຶ້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍ  ສາມາດຊື້ລົດໃຫຍ່ໄດ້  1  ຄັນ,  ປຸກເຮືອນໄດ້  1  ຫຼັງ,  ຊື້ດິນໄດ້  2  ຕອນ.  ລາຍລະອຽດບາງຕອນແມ່ນທ່ານ  ພັຕ  ສົມພັນ  ຈັນທະວົງ  ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:(ປ່ອຍສຽງ)  ໃນການນໍາພາຄອບຄົວເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ-ລ້ຽງສັດຖືວ່າມີໜອງປາຈໍານວນ3ໜອງປະຈຸບັນປ່ອຍປາໄປແລ້ວຈໍນວນ  10  ພັນໂຕ  ບວກໃສ່ລ້ຽງງົວ,  ງົວປະຈຸບັນມີ  18  ໂຕ  ແລະ  ບວກໃສາເຮັດຟາມໝູ,  ໝູປະຈຸບັນມີຈຳນວນ  80  ກວ່າໂຕ,  ການຜະລິດແມ່ນເພາະພນເອງບໍ່ໄດ້ຊື້ຈາກຄົນອື່ນ  ໃນເບື້ອງຕົ້ນໝູແມ່ນໄດ້ຊື້ມາຈາກຟາມຄົນອື່ນ  ແລະ  ກໍ່ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳເຂົາເຈົ້າ,  ປະຈຸບັນແມ່ນກຸ້ມຕົນເອງ,  ບໍ່ໄດ້ຊື້ຈາກຄົນອື່ນ,  ສ່ວນປາແມ່ນໄດ້ຊື້ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານປາແມ່ນເຄິ່ງທຳມະຊາດ,  ໝູແມ່ນອາໃສຫົວອາຫານ,  ປະເພດຫົວອາຫານໝູມີ  3  ຊະນິດ  ການຈຳໜ່າຍແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່  5  ເດືອນ,  ການຈຳໜ່າຍແມ່ນບໍ່ຫຼຸດ100  ກິໂລ  ຈຳໜ່າຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໝູຂຸ້ນ,  ແຮງງານຕົ້ນຕໍມີ  3  ຄົນ,  ໝູຂຸ້ນແມ່ຄ້າຈະມາຊື້ເຖິງສະຖານທີ່.  ໃນເມື່ອຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກວິຊາການຫຍັງບໍ່ມີ  ອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມເພາະໝູມັກເປັນພະຍາດ  ໃນເມື່ອກ່ອນບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊິນ.

ສຳລັບຂໍ້ສະດວກ  ຂອງການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວຂອງສະຫາຍແມ່ນຄົນພາຍໃນຄອບຄົວເປັນຄົນລ້ຽງ  ແລະ  ມີແມ່ຄ້າໃນຕະຫຼາດລໍຖ້າຮັບຊື້ເປັນປົກກະຕິ.  ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ  ແມ່ນເວລາບົວລະບັດສັດລ້ຽງແມ່ນມີໜ້ອຍ.  ສຳລັບທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າສະຫາຍ  ຈະສຸມໃສ່ປົກປັກຮັກສາສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆຊອກຫາກິດຈະກຳອັນໃດໜຶ່ງມາເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມໝັ້ນຄົງ  ຈະຊອກໝູແມ່ພັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ  ແລະ  ຈະຂະຫຍາຍຄອກໜູຕື່ມອີກ.  ທ່ານ  ພັທ  ສົມລອງ  ພົມມະສັກ,  ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ,  ຫົວໜ້າຫ້ອງຕໍາຫຼວດ  ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ:  ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາສະຫາຍແມ່ນໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນເປັນແບບຢ່າງຮ່ວມກັບໝູ່ຄະນະ  ແລະ  ພະນັກງານ-ນັກຮົບ  ເຄື່ອນໄຫວເຮັດນ້າທີ່ວິຊາສະເພາະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ມີຄວາມສາມັກຄີນຳໜູ່ຄູ່ການຈັດຕັ້ງຕະຫຼອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ  ສະຫາຍ  ໄດ້ນຳພາຄອບຄົວ  ສ້າງເສດຖະກິດດ້ວຍການປູກ-ການລ້ຽງເປັນຕົ້ນ:  ແມ່ນການເຮັດນາ,  ລ້ຽງໝູ,  ລ້ຽງປາ,  ລ້ຽງເປັດ,  ລ້ຽງໄກ່  ຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍນໍາໃຊ້ເວລາວ່າງນອກໂມງລັດຖະການ,  ແຮງງານຕົ້ນຕໍແມ່ນສະຫາຍພ້ອມດ້ວຍເມຍກໍ່ໄດ້ຈ້າງກຳມະກອນມາຊ່ວຍ  2  ຄົນ.  ຜ່ານການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວປະຈຸບັນເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວສະຫາຍແມ່ນ  ມີຢູ່ມີກິນ,  ອຸດົມສົມບູນ,  ພາຍໃນຄອບຄົວມີຄວາມສະຫົງບ  ແລະ  ເປັນບົດຮຽນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ນັກຮົບຜູ້ອື່ນນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,  ໃນການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫາຍຂ້າພະເຈົ້າຂໍຝາກເຖິງບັນດາທ່ານຜູ້ຊົມກໍ່ຄືພະນັກງານ-ນັກຮົບໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ  ເວົ້າສະເພາະພະນັກງານ-ນັກຮົບພາຍໃນຫ້ອງຕໍາຫຼວດໃຫ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ທໍາການຜະລິດເສດຖະກິດຄອບຄົວຕາມເງື່ອນ  ໄຂ  ແລະ  ຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ.  ດັ່ງແນວທາງຂອງພັກທີ່ວ່າກຸ້ມຕົນເອງ,  ເພິ່ງຕົນເອງ,  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຫຼຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບຂອງພັກ-ລັດ  ດັ່ງທີ່ຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ  ພັຕ  ສົມພັນ  ຈັນທະວົງ  ມີຜົນສໍາເລັດ.


ຂຽນໂດຍ:  ຮຕ  ນ.ມີນາ  ວົງມະນີວັນ  ພະແນກໂຄສະນາ-ອົບຮົມ  ກົມໃຫຍ່ພະລທິການ  020  2321  5050ປະຊາສຳພັນ

  

ເຜີຍແຜ່: 22/08/2017, ອ່ານ: 198 ຄັ້ງ
ໜ້າຫຼັກ  |  ເບິ່ງຂ່າວທັງໝົດ  | ສົ່ງເຂົ້າ Facebook
ວຽກງານພະລາທິການ (ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ / ລ້ຽງດູກໍາລັງ)
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວຈາກສູນຂໍ້ມູນ ICT
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !