ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນແຮງດັນໃຫ້ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 
ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເປັນອາຊີບສຳຮອງ ສາມາດນຳພາຄອບຄົວ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ


ການສ້າງເສດຖະກິດເພີ່ມດ້ວຍການ  ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ  ກໍ່ເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄອບຄົວມີລາຍຮັບດີຂຶ້ນ  ຖ້າຫາກປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກໍ່ສາມາດກາຍເປັນ  ລາຍຮັບເພີ່ມທີ່ໝັ້ນຄົງໃນຄອບຄົວໄດ້,  ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ,  ມີໃບໜ້າອັນໃໝ່ດີກວ່າເກົ່າໃນສັງຄົມ  ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະນີ້ພັກ-ລັດ  ໄດ້ວາງແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່  ອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານ-ນັກຮົບ  ສ້າງອາຊີບສໍາຮອງໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂ  ແລະ  ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ,  ເພື່ອຂຸດຄົ້ນຊອກທຸກເງື່ອນ  ໄຂໃນການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ  ດ້ວຍຮູບການເພິ່ງຕົນເອງ,  ກຸ້ມຕົນເອງ  ແລະ  ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ,  ໃນນັ້ນເຫັນວ່າຫຼາຍຄອບຄົວກໍ່ຫັນເອົາ  ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ  ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວຕົນ,  ດັ່ງຄອບຄົວຂອງສະຫາຍ  ພັຕ  ທໍາ  ແສງຍົງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ  ຫ້ອງການເມືອງ  ປກສ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ  ທີ່ນຳໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ  ດ້ວຍການນຳພາຄອບຄົວປະກອບອາຊີບເພີ່ມ  ດ້ວຍການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານ  ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ  50  ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.
ສະຫາຍ  ພັຕ  ທໍາ  ແສງຍົງ  ໄດ້ສ້າງຄອບຄົວກັບ  ນາງ  ມະນີຈັນ  ໃນປີ  1999  ອາຊີບຄູສອນ  ຢູ່ບ້ານພຽງດອກຄໍາ,  ເມືອງບຸນເໜືອ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ,  ມີລູກຮ່ວມກັນ  2  ຄົນ,  ຍິງ  1  ຄົນ,  ພາຍຫຼັງສ້າງຄອບຄົວໃໝ່  ສະພາບເສດຖະກິດຄອບຄົວໄດ້ປະເຊີນກັບ  ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນພໍສົມຄວນ,  ລາຍຮັບໃນຄອບຄົວ  ອາໃສແຕ່ເງິນເດືອນຂອງສອງຜົວເມຍເທົ່ານັ້ນ  ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວໃນໄລຍະນັ້ນ,  ດັ່ງນັ້ນ,  ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປະສົບພົບພໍ້ກັບຫຼາຍໆບັນຫາຂອງການດຳລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ  ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວ  ຈາກການສັງເກດ,  ຕິດຕາມ,  ການດຳລົງຊີວິດຂອງພະນັກງານ-ນັກຮົບ  ແລະ  ປະຊາຊົນບົນດາເຜົ່າ  ເຫັນວ່າແຕ່ລະຄອບ  ຄົວກໍ່ໄດ້ພ້ອມກັນສູ້ຊົນ  ປະກອບອາຊີບຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂ  ແລະ  ຄວາມສາມາດ  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ.  ສະນັ້ນ,  ຈຶ່ງເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ສະຫາຍມີແນວຄິດ  ຢາກນຳພາຄອບຄົວປະ  ກອບອາຊີບໃດໜຶ່ງເປັນອາຊີບເພີ່ມໃນຄອບຄົວ  ເນື່ອງຈາກວ່າສະຫາຍມີດິນຈຳນວນ  7  ເຮັກຕາ  ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສືບທອດມູນຂອງພໍ່ແມ່  ໃນນັ້ນມີ  ສວນໝາກແໜ່ງ,  ດິນນາ  ທີ່ໄດ້ສຶບທອດມາຈາກພໍ່ແມ່  ແລະ  ມີດິນເປົ່າວ່າງຈຳນວນໜຶ່ງ  ສະຫາຍພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈນຳເອົາເງິນຈຳ  ນວນ  30  ລ້ານກີບ  ທີ່ໄດ້ມາຈາກການທ້ອນໂຮມພາຍໃນຄອບຄົວ  ມາເປັນທຶນເພື່ອທຳການຜະລິດປູກຝັ່ງ-ລ້ຽງສັດ  ຕາມທ່າແຮງທີ່ມີ  ໂດຍນຳໃຊ້ເວລາຫວ່າງຫຼັງເລີກການ,  ວັນເສົາ  ແລະ  ວັນອາທິດ,  ໃນປີ  2004  ໄດ້ເລີ່ມບຸກເບີກເນື້ອທີ່ສວນເພື່ອປູກຊາຈຳນວນໜຶ່ງ  ກໍ່ເຫັນວ່າຂາຍໃບຊາອອກໃນແຕ່ປີ  ໄດ້ປະມານ  3  ລ້ານກີບ  ກໍ່ເຫັນວ່າເປັນລາຍຮັບທີ່ບໍ່ສູງປານໃດ  ມາຮອດປີ  2008  ສະຫາຍຈຶ່ງໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ  2  ເຮັກຕາ  ເພື່ອປູກຢາງພາລາໃນຈຳນວນ  800  ຕົ້ນ,  ປະຈຸບັນແມ່ນກໍລັງເລີ່ມປາດເອົານ້ຳຢາງມາສະສົມໄວ້ເພື່ອລໍຖ້າຂາຍ,  ພາຍຫຼັງທີ່ບຸກເບີກສວນຢາງພະລາແລ້ວ  ສະຫາຍກໍ່ໄດ້  ຊື້ພໍ່ພັນແມ່ພັນໝູນຳພີ່ນ້ອງມາລ້ຽງຕື່ມ  ຈໍານວນ  8  ໂຕ  ເປັນເງິນ  9  ລ້ານກີບ,  ສໍາລັບການລ້ຽງແມ່ນລ້ຽງແບບເພາະພັນເພື່ອຂາຍລູກໝູ,  ການຂາຍແມ່ນຄິດໄລ່  1  ໂຕ  4  ແສນກີບ  ໃນປີໜຶ່ງສາມາດເພາະພັນລູກໝູເພື່ອອອກຂາຍໄດ້ປະມານ  120  ໂຕຕໍ່ປີ,  ສຳລັບແມ່ພັນຖ້າຫາກສຸດລູກແລ້ວກໍ່ຂາຍອອກເປັນໝູຊີ້ນ  ຄິດໄລ່  25,000  ກີບຕໍ່ກິໂລ  ໃນປີໜຶ່ງໄດ້ຈາກການຂາຍໝູປະມານ  40  ລ້ານກີບ,  ສ່ວນວ່າສວນໝາກແໜງຈຳນວນ  3  ເຮັກຕາ  ທີ່ໄດ້ສືບທອດມາໃນແຕ່ລະປີສາມາດຂາຍໝາກແໜ່ງ  ໄດ້ປະມານ  5  ລ້ານກີບຕໍ່ປີ,  ນອກນັ້ນ,  ຍັງໄດ້ເຮັດສວນມັນຕົ້ນ  ໃນຈຳນວນ  0,8  ເຮັກຕາ  ປູກໄວ້ເພື່ອນຳເອົາຜົນຜະລິດມາເກືອໝູ  ແລະ  ຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດປີກພ້ອມທັງເຮັດນາຕື່ມອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.  ໂດຍສັງລວມແລ້ວສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການປູກຝັ່ງ-ລ້ຽງສັດ  ແບບປະສົມປະສານໄດ້ປະມານເກືອບ  60  ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.  ສະຫາຍ  ພັຕ  ທໍາ  ແສງຍົງ  ໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ:  ຂໍ້ສະດວກໃນການປູກຝັ່ງ-ລ້ຽງສັດ  ແມ່ນຍ້ອນມີພື້ນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການຜະລິດ  ມີເນຶ້ອທີ່ດິນທີ່ກວ້າງຂວາງ  ສ່ວນແຮງງານແມ່ນສະມາຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ  ແລະ  ຍາດຕິພີ່ນ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ.  ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ສະດວກກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນເວລານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການນຳພາຄອບຄົວມີຈຳນວນຈຳກັດ  ອາໄສແຕ່ເວລາຫວ່າງ  ໂດຍສະເພາະວັນເສົາ-ວັນອາທິດເປັນຫຼັກ  ເຮັດໃຫ້ການບົວລະບັດຮັກສາບໍ່ໄດ້ຕາມຫຼັກການວິທະຍາສາດປານໃດ,  ພາຍຫຼັງໄດ້ມີການປູກຝັ່ງ-ລ້ຽງສັດ  ກໍ່ເຫັນວ່າຄອບຄົວຂອງຕົນຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ  ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສະແດງອອກໄດ້ມີທຶນ  ຮອນສົ່ງໃຫ້ລູກໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ,  ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຊື້ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຄອບຄົວໂດຍສະເພາະລົດໃຫຍ່  1  ຄັນ,  ລົດຊິ່ງ  1  ຄັນ,  ລົດຈັກ  3  ຄັນ  ແລະ  ສິງຂອງອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ,  ສະຫາຍ  ພັຕ  ທໍາ  ແສງຍົງ  ຍັງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ລາຍ  ການຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກວ່າ((ພາຍຫຼັງສ້າງຄອບຄົວໃໝ່  ອາຊີບຫຼັກມີແຕ່ເຮັດການ  ອາຊີບສຳຮອງແມ່ນເຮັດນາ  ແລະ  ລ້ຽງໝູຈຳນວນໜຶ່ງ  ກໍ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ  ຂອງຄອບຄົວ  ແລະ  ທ້ອງຕະຫຼາດ  ຕໍ່ມາສະຫາຍຈຶ່ງປຶກສາກັບຄອບຄົວ  ແລະ  ຂະຫຍາຍການລ້ຽງໝູແບບພັນຊີີ້ນ  ມາລ້ຽງແບບເພາະພັນລູກໝູຂາຍ  ໃນເບື້ອງຕົນໄດ້ຊື້ພໍ່ພັນແມ່ພັນເຂົ້າມາ  4  ໂຕ,  ດຳເນີນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ  ກໍ່ເຫັນວ່າທ້ອງຕະຫຼາດມີຄວາມຕ້ອງການສູງ  ການເພາະພັນລູກໝູຂາຍຍັງບໍ່ພຽງພໍ  ສະ  ຫາຍຈຶ່ງໄດ້ຊື້ພໍ່ພັນແມ່ພັນເຂົ້າມາອີກ  4  ໂຕ  ລວມເປັນ  8  ໂຕ  ຈຶ່ງສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ,  ສ່ວນສວນຢາງພະລາມາອດປີ  2017  ນີ້  ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມປາດເອົານ້ຳຢາງ  ແລະ  ນອກນັ້ນຍັງມີສວນໝາກແໜ່ງ,  ສວນຊາ,  ສວນມັນຕົ້ນປູກເພື່ອເອົາຜົນຜະລິດມາເກືອໝູ,  ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເຮັດນາ  ແລະ  ລ້ຽງສັດຈຳນວນໜຶ່ງ  ພາຍຫຼັງໄດ້ນຳພາຄອບຄົວປະກອບອາຊີບແບບປະສົມປະສານດັ່ງກ່າວ  ເຫັນວ່າມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ  ສະເລ່ຍປະມານ  60  ລ້ານກີບຕໍ່ປີ,  ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຢູ່ມີກິນ  ສາມາດຊື້ພາຫະນະ  ແລະ  ສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ  ແລະ  ຍັງມີທຶນສົ່ງລູກໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ  ແລະ  ຈະເສີມຂະຫຍາຍກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົງສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນຕໍ່ໜ້າ)).
         ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້  ສະຫາຍ  ພັຕ  ທໍາ  ແສງຍົງ  ຍັງຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມອາຊີບແບບປະສົມປະສານດັ່ງ  ກ່າວ  ໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ  ແລະ  ສະຫາຍເອງຍັງມີແຜນຈະຂະຫຍາຍອອກຕື່ມ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ  ແລະ  ອີກດ້ານໜຶ່ງກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບ  ຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະປີ;  ((ທ່ານ  ພັທ  ສົມສັກ  ອຸ່ນມີໄຊ  ຮອງຫົວໜ້າ  ຫ້ອງການເມືອງ  ປກສ  ແຂວງ  ຜົ້ງສາລີ  ຍັງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ  ສະຫາຍ  ພັຕ  ທຳ  ແສງຍົງ  ແມ່ນພະນັກງານສັງກັດໃນກຳລັງ  ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຂອງພວກເຮົາ  ເຮົດໜ້າທີ່ເປັນຮອງພະແນກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ  ຂອງຫ້ອງການເມືອງ  ສະຫາຍແມ່ນພະນັກງານທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນ,  ຫ້າວຫັນ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ  ຕາມການມອບໝາຍ  ແລະ  ຍັງມີຄວາມບຸກບືນສູ້ຊົນນຳພາຄອບຄົວປະກອບອາຊີບເພີ່ມດ້ວຍການປູກ,  ການລ້ຽງ  ຕາມທ່າແຮງຂອງຄອບຄົວ  ສາມາດນຳພາຄອບຄົວໃຫ້ມີລາຍຮັບທີ່ດີເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ  ສະເລ່ຍແລ້ວໄດ້ປະມານ  60  ລ້ານກີບຕໍ່ປີ,  ເຊິ່ງສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ  ສະຫາຍ  ພັຕ  ທຳ  ແສງຍົງ  ແມ່ນແມ່ນຄອບຄົວຕົວແບບທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນຫ້າວ  ຫັນ  ຂອງຫ້ອງການເມືອງ  ປກສ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ຂອງພວກເຮົາ.))

ໂດຍ:  ໄຊສົມບັດ  ສົມສະກຸນ  ນັກຂ່າວ  ປກສ  ແຂວງຜົ້ງສາລີ  ໂທ  020  58004842


ປະຊາສຳພັນ

  

ເຜີຍແຜ່: 21/08/2017, ອ່ານ: 172 ຄັ້ງ
ໜ້າຫຼັກ  |  ເບິ່ງຂ່າວທັງໝົດ  | ສົ່ງເຂົ້າ Facebook
ວຽກງານພະລາທິການ (ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ / ລ້ຽງດູກໍາລັງ)
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວຈາກສູນຂໍ້ມູນ ICT
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !