ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມຕົນເອງ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນແຮງດັນໃຫ້ກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ວິທະຍຸ ປກສ (101.5 MHz): 
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ເອກະສານວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ພະນັກງານ-ນັກຮົບ ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ ປກສ           ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ  ຂອງວັນທີ  02  ສິງຫາ  2017  ທີ່ສະໂມສອນກົມໃຫຍ່ພະລາທິ  ການ  ປກສ  ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ  ພັອ  ກິແກ້ວ  ເນົາວະລັດ  ຄະນະພັກກົມໃຫຍ່  ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ  ປກສ  ມີບັນດາສະຫາຍ  ຄະນະຫ້ອງ,  ກົມ,  ໂຮງໝໍ  5  ເມສາ,  ຄະນະພະແນກ  ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ-ນັກຮົບ  ພາຍໃນກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ  ປກສ  ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

         ໃນກອງປະຊຸມ  ທ່ານ  ພັທ  ນ  ບົວພັນ  ໄພໂລດ  ຫົວໜ້າພະແນກປະກັນສັງຄົມ  ກົມນະໂຍບາຍ  ກົມໃຫຍ່ການເມືອງ  ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານເອກະສານ  ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ  ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  ສະບັບເລກທີ  573/ປກສ,  ລົງວັນທີ  07  ເມສາ  2016  ສະຫາຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ  ກົດລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງຜູ່ນຳໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມ  ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;  ການປະກັນສັງຄົມແມ່ນການຮັບປະກັນ  ໃຫ້ຜູ່ປະກັນຕົນ  ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ  ໝາຍເຖິງ  ນາຍ  ແລະ  ພົນຕຳຫຼວດ  ທີ່ໄດ້ຫັກເງິນ  8%  ສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,  ໃນກໍລະນີມີການປິ່ນປົວສຸຂະພາບອອກລູກ  ຫຼື  ຫຼຸລູກ,  ເກີດອຸປະຕິເຫດແຮງງານ,  ພະຍາດອາຊີບ,  ເສຍກຳລັງແຮງງານ,  ເສຍອົງຄະ,  ປ່ວຍການ,  ນຳນານ,  ເສຍຊີວິດ  ແລະ  ອຸດໜູນສະມາຊິກຄອບຄົວ,  ສຳລັບເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການອຸດໜູນປະກັນສັງຄົມແມ່ນ  ນາຍ  ແລະ  ພົນຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ຫັກເງິນ  8%  ເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ  ປກສ,  ຜົວ  ຫຼື  ເມຍ  ແລະ  ລູກ  ຂອງຜູ່ປະກັນຕົນ  ຈະໄດ້ຮັບອຸດໝູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ,  ເສຍຊີວິດ  ຫຼື  ອຸດໝູນສະມາຊິກຄອບຄົວ  ພໍ່  ຫຼື  ແມ່  ຂອງຜູ່ປະກັນຕົນ  ຈະໄດ້ຮັບອຸດໝູນສະມາຊິກຄອບຄົວ;  ສຳລັບເງື່ອນໄຂການຮັບອຸດໝູນປິ່ນປົວສຸຂະພາບ  ກ່ຽວກັບອຸປິຕິເຫດແຮງງານ,  ພະຍາດອາຊີບ,  ເຈັຍເປັນຍ້ອນເກີດລູກ  ຫຼື  ລຸລູກ  ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ່ຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ  ປກສ  ແຕ່  1  ເດືອນຂຶ້ນໄປ,  ສຳລັບພະຍາດທົ່ວໄປ  ແລະ  ອຸປະຕິເຫດແຮງງານ  ແມ່ນຖອກເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນ  ປກສ  ແຕ່  3  ເດືອນຂຶ້ນໄປ,  ສຳລັບສະຖານທີ່ນຳໃຊ້ບັດປະ  ກັນສັງຄົມເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ  ແມ່ນນຳໃຊ້ໄດ້ແຕ່ຢູ່ໂຮງໝໍ  5  ເມສາ  ຂອງກະຊວງຫ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເທົ່ານັ້ນ,  ຖ້າຫາກກໍລະນີສຸກເສີນກໍ່ຕ້ອງໂທເຂົ້າມາແຈ້ງ  ໃຫ້ພະແນກປະກັນສັງຄົມຮັບຊາບກ່ອນ  ພາຍໃນ  72  ຊົ່ວໂມງ,  ຈຶ່ງສາມາດໄປໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝໍໃກ້ຄຽງໄດ້  ແຕ່ຕ້ອງເປັນໂຮງໝໍລັດບໍລິການເທົ່ານັ້ນ  ຖ້າຫາກໄປໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝໍ  ເອກະຊົນ,  ຄີນິກ  ຫຼື  ຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການນຳສົ່ງຈາກໂຮງໝໍ  5  ເມສາ  ແມ່ນຜູ່ກ່ຽວຮັບຜິດຊອບເອງພະແນກປະກັນສັງຄົມຈະບໍ່ໄດ້ອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້,  ອິກກໍລະນີໜຶ່ງຖ້າຫາກຜູ່ນຳໃຊ້ປະກັນສັງຄົມຖືກນຳສົ່ງໄປໃຊ້ບໍລິການໂຮງໝໍອື່ນ  ພະແນກປະກັນສັງຄົມຈະອອກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປິ່ນປົວໃຫ້  100%(ແຕ່ວ່າອຸປະກອນ  ແລະ  ຢາທີ່ນຳມາປິ່ນປົວຕ້ອງນອນໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງ  ກະຊວງສາທາລະ  ນະສຸກ  ກຳນົດໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນຳໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)  ຕໍ່ມາ  ສະຫາຍ  ພັຕ  ນ  ພວງວັນ  ນາມວົງ  ສາ  ຕາງໜ້າໃຫ້ພະແນກປະກັນສັງຄົມ  ໂຮງໝໍ  5  ເມສາ  ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ  ປກສ  ຂຶ້ນຜ່ານ  ເອກະສານ  ຂັ້ນຕອນຂອງການນຳໃຊ້ບັດປະກັນສັງຄົມເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ  ໃນນັ້ນ,  ຄົນເຈັບທຸກໆທ່ານທີ່ຈະເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ  ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໃຫ້ຖືບັດປະກັນສຸຂະພາບມາພ້ອມ  ແລ້ວໄປແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະກັນສຸຂະພາບຮັບຮູ້  ຄັ້ງທຳອິດຈະໄດ້ຮັບປື້ມຕິດຕາມການກວດຟຣີ  ແຕ່ຄັ້ງຕໍ່ມາຖ້າລືມປື້ມແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າປື້ມຫົວໃໝ່,  ສັງລວມແລ້ວ  ທຸກໆຄັ້ງທີ່ມາກວດສຸຂະພາບທີ່ໂຮງໝໍ  5  ເມສາ  ກ່ອນອື່ນຕ້ອງໄປແຈ້ງໃຫ້ພະແນກປະກັນສັງຄົມຮັບຮູ້ກ່ອນ  ແລ້ວຈຶ່ງໄປລໍຖ້າກວດ  ພາຍຫຼັງໄດ້ໃບສັງກວດ  ຫຼື  ບົງຈ່າຍຢາຕ້ອງ  ໄປຕ້ອງໄປໃສ່ລາຄາຢູ່ພະແນກຈ່າຍຢາ  ແລ້ວໄປຂຽນບິນຢູ່ພະແນກຄັງເງິນ  ຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປແຈ້ງຢູ່ພະແນກປະກັນສັງຄົມຮັບຮູ້  ແລະວຈຶ່ງໄປກວດ  ຫຼື  ຮັບຢາ  ໃນທຸກໆຄັ້ງ  ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ພົວພັນຫາພະແນກປະກັນສັງຄົມຕື່ມ.


ປະຊາສຳພັນ

  

ເຜີຍແຜ່: 02/08/2017, ອ່ານ: 168 ຄັ້ງ
ໜ້າຫຼັກ  |  ເບິ່ງຂ່າວທັງໝົດ  | ສົ່ງເຂົ້າ Facebook
ສຸຂະພາບ (ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການ / ຫ້ອງການກົມ)
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວຈາກສູນຂໍ້ມູນ ICT
ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !