ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ຜະລິດແນວພັນຫວາຍຂົມເປັນສິນຄ້າ
 
   ທ່ານ ຫົງທອງ ສົມລືໄຊ ອາຍຸ 59 ປີ ຢູ່ບ້ານຍົມມະລາດ ໃຕ້ ເມືອງຍົມມະລາດ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງ ທ່ານມີສະມາຊິກທັງໝົດ 8 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ທ່ານແມ່ນອະດີດ ພະນັກງານ ຢູ່ຫ້ອງ ການວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີປະ ຈຳເມືອງ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ ຮັບບຳນານແລ້ວທ່ານຈຶ່ງໄດ້ ຫັນເອົາການຜະລິດແບບກະ ເສດອິນຊີເຊັ່ນ: ການເຮັດນາ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກພືດ.
 
   ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2012 ທາງພະນັກງານວິຊາການໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ລົງມາຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານແມ່ນນອນໃນຄອບຄົວທີ່ຖືກ ຜົນ ກະທົບ ແລະ ໂຄງການດັ່ງ ກ່າວກໍໄດ້ມາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄຳແນະ ນຳໃນການກ້າເບ້ຍຫວາຍຂົມ, ໄດ້ນຳພາໄປ ຖອດຖອນບົດ ຮຽນຢູ່ບ້ານເຫຼົ່ານ້ຳຄຳ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ທ່ານຮຽນຮູ້ ເຖິງຂັ້ນຕອນ, ວິທີການກ້າເບ້ຍ ຫວາຍ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນທາງໂຄງ ການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ໃຫ້ທຶນເປັນ  ຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 6 ລ້ານ ກວ່າກີບ ເພື່ອຕັ້ງຟາມກ້າເບ້ຍ ຫວາຍຂົມ ໂດຍສ້າງໃນຂະ ໜາດ 5x7 ແມັດ, ມີ 3 ຟາມ ຕໍ່ມາທ່ານກໍໄດ້ຂະຫຍາຍ ຟາມ ເປັນ 6x10 ແມັດ ລວມມີ 5 ຟາມການກ້າເບ້ຍຫວາຍຂົມ ທຳອິດແມ່ນມີແນວພັນຢູ່ 30 ກວ່າກິໂລ ຕາມບົດຮຽນທີ່ໄດ້ ຖອດຖອນມາແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ເວ ລາປະມານ 5-6 ເດືອນຈຶ່ງ ອອກເປັນເບ້ຍ ແຕ່ທ່ານ ເອງໃຊ້ ເວລາໃນການກ້າເບ້ຍ ແລະ ໄດ້ຜົນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 2 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນກໍໄດ້ເບ້ຍ ຫວາຍຂົມ, ປະມານອີກ 3 ເດືອນກໍເອົາລົງໃສ່ເບົ້າໄດ້ ແລະ ໃຊ້ເວລາອີກ 5-6 ເດືອນ ແມ່ນສາມາດສົ່ງອອກຂາຍໄດ້ ແລ້ວ, ຜົນສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການປູກເບ້ຍຫວາຍແມ່ນ ຜະລິດໄດ້ 31 ພັນກວ່າເບ້ຍ ໄດ້ຈຳໜ່າຍ ໃນລາຄາເບ້ຍລະ 3.500 ກີບ, ໂດຍແມ່ນໂຄງ ການນ້ຳເທີນ 2 ແລະ ໂຄງການ ສຸພານິມິດຮັບເກັບຊື້. ນອກ ຈາກນັ້ນແລ້ວຍັງມີພໍ່ແມ່ປະຊາ ຊົນອ້ອມຂ້າງເມືອງ - ແຂວງ ເຂົ້າມາຊື້, ລາຍຮັບໃນການ ຂາຍເບ້ຍ ຫວາຍຂົມແມ່ນໄດ້ 120 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ ແລະ ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ ການຜະລິດ ເນື່ອງຈາກເຫັນວ່າ ລູກຄ້າແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ ເບ້ຍຫວາຍຂົມເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງ ຄາດວ່າປະມານ 43 ພັນກວ່າ ເບ້ຍ.
 
ແນວໃດກໍດີທ່ານໄດ້ພະ ຍາຍາມຫາແນວພັນຢູ່ຕາມ ເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຮັບຊື້ແນວ ພັນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 40 - 50 ກວ່າກິໂລ ເພື່ອນຳມາຜະລິດ ໄດ້ເບ້ຍຫວາຍຂົມປະມານ 50 ພັນກວ່າເບ້ຍ, ການປູກພືດເປັນ ສິນຄ້າຂອງທ່ານຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນ ການກ້າເບ້ຍຫວາຍຂົມ ນອກ ຈາກນີ້ແລ້ວທ່ານຍັງໄດ້ກ້າ ເບ້ຍໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ປູກ ພືດປະເພດອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ເບ້ຍໄມ້ຂະຍຸງ 5 ພັນກວ່າເບ້ຍ ຂາຍໃນລາຄາ 10 ພັນກີບ, ໄມ້ດູ່ລາຍ 5 ພັນກວ່າເບ້ຍ ຂາຍໃນລາຄາ 5 ພັນກີບ, ໄມ້ ດູ່ທຳມະດາ 1 ພັນກວ່າເບ້ຍ ຂາຍໃນລາຄາ 5 ພັນກີບ, ເບ້ຍ ໄມ້ກິນໝາກ 1 ພັນກວ່າເບ້ຍ ຂາຍໃນລາຄາ 5 ພັນກີບ, ລາຍ ຮັບສຳລັບການຂາຍເບ້ຍ ຫວາຍ ຂົມ ລວມທັງເບ້ຍໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ເບ້ຍໄມ້ປະເພດອຸດສາ ຫະກຳແມ່ນມີມູນຄ່າທັງໝົດ 200 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ.

   ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜ່ານການຮຽນຮູ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກເມືອງ - ແຂວງຕ່າງໆໃນການຜະລິດ ແນວພັນຫວາຍຂົມຈົນເປັນທີ່ ຍອມຮັບຈາກອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານກໍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນຄອບຄົວ ຕົວແບບດ້ານການຜະລິດ.

ສຳລັບແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຕື່ມ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງແນວພັນ, ເຕັກນິກ, ວິທີການກ້າເບ້ຍໄມ້ເພື່ອສົ່ງ ເສີມໃຫ້ຊາວບ້ານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ ເພື່ອຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກນຳພາຄອບຄົວ
ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ