ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
  Ministry of Public Security
 
 
 
 
 
 
 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດປບັດການໄດ້ເກືອບ 70%

   ທ່ານນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດລາຍງານຕໍ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ 7 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດນີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນງານການ ກວດສອບໃນສົກປີ 2013 - 2014 ຂອງ ອົງການ ກວດສອບ ຊຶ່ງສາມາດເກັບກຳໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ ເປັນປະໂຫຍດອັນດີຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ລາຍງານທິດທາງ ແຜນ ການ ການເຄື່ອນໄຫວກວດສອບສົກປີ 2014 - 2015 ເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາເພື່ອ ເປັນ ບ່ອນອີງໃຫ້ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ ຖືກທິດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ກວ່າເກົ່າ.

   ທ່ານປະທານອົງການກວດສອບຊີ້ແຈງວ່າ: ໃນສົກປີ 2013 - 2014 ຄະນະນຳອົງ ການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ ເປັນເຈົ້າ ການວາງແຜນກວດສອບ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນລົງເລິກ ເປົ້າໝາຍທັງໝົດຈຳນວນ 83 ຫົວໜ່ວຍ ຮອດປະຈຸບັນປະຕິ ບັດໄດ້ 57 ຫົວ ໜ່ວຍເທົ່າກັບ 68,67% ຂອງແຜນກວດສອບ ປະຈຳປີ, ໃນນັ້ນອົງການກວດ ສອບປະຕິບັດໄດ້ 44 ຫົວ ໜ່ວຍ, ອົງການ ກວດສອບປະຈຳພາກປະຕິບັດໄດ້ 13 ຫົວ ໜ່ວຍ. ໃນນັ້ນໄດ້ກວດສອບ ການນຳໃຊ້ລາຍຮັບ - ລາຍ ຈ່າຍຈາກລາຍຮັບຄ່າ ກະແສ ໄຟຟ້າ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ແຕ່ສົກປີ 2009 - 2010 ຮອດ ສົກປີ 2012 - 2013 ລວມ ແລ້ວ 4 ສົກປີງົບປະມານ ຊຶ່ງ ໃນແຕ່ລະປີອົງການກວດສອບຕ້ອງແຈ້ງຜົນກວດສອບການ ນຳໃຊ້ເງິນຂອງບັນດາຂະແໜງ ການເຊັ່ນ: ສຶກສາທິການ, ສາ ທາລະ ນະສຸກ, ພັດທະນາຊົນນະບົດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າເຂດຊົນນະບົດທີ່ນອນຢູ່ໃນສັນຍາ ເງິນຊ່ວຍ ເຫຼືອລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

  ນອກນັ້ນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຍັງໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ ເກັບກຳສັງ ລວມ ແລະ ວິໄຈ ຂໍ້ມູນເບື້ອງ ຕົ້ນການຊຳລະໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດດ້ວຍຮູບການ ອອກພັນທະບັດ ແລະ ແບບມີ ສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເກັບກຳ ໜີ້ສິນ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ (ໜີ້ ໃນແຜນ ແລະ ນອກແຜນ) ແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2012 ຮອດປະຈຸບັນ. ສຳລັບທິດທາງ ກວດສອບ ສົກປີ 2014 - 2015 ຄາດວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ 95 ຫົວໜ່ວຍ ໃນນັ້ນມີກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງ 22 ຫົວ ໜ່ວຍ, ທະນາຄານ ແລະ ວິ ສະຫະກິດລັດ 16 ຫົວໜ່ວຍ, ໂຄງການເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ 21 ຫົວໜ່ວຍ, ອົງ ການກວດ ສອບປະຈຳພາກ ເໜືອ 12 ຫົວໜ່ວຍ ພາກກາງ 9 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ພາກໃຕ້ 15 ຫົວໜ່ວຍ.

   ຫຼັງຈາກຮັບຟັງການລາຍງານຈາກທ່ານປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ, ທ່ານດຣ. ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ  ຄະນະ ປະຈຳ, ປະທານກຳມາ ທິການເສດຖະກິດແຜນການ  ແລະ  ການເງິນສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: ໃນ ສົກປີ 2014 - 2015 ເຫັນວ່າ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໄດ້ວາງແຜນການສູ້ຊົນສູງ ສົມຄວນ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ດຳ ເນີນການ ກວດສອບໃຫ້ສຳ ເລັດໃນ 95 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະເພາະ ການຄຸ້ມຄອງການ ເງິນມະຫາ ພາກ, ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການ - ການເງິນ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ ງົບປະມານ ຊຶ່ງມີຄວາມ ສຳຄັນຕໍ່ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານ ຈຶ່ງສະເໜີຕໍ່ອົງການກວດສອບ ແຫ່ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແບບແຜນກົນໄກ ແລະ ວິທີການກວດ ສອບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເປັນ ຕົ້ນແມ່ນການກຳນົດເປົ້າໝາຍກວດສອບຢ່າງ ມີຈຸດສຸມ.

   ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນການກວດສອບສາມາດປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ. ໃນສະພາບງົບປະມານມີຈຳກັດ ແລະ ນັກກວດ ສອບ ບໍ່ພຽງພໍ ຄວນຫຼຸດເປົ້າໝາຍກວດສອບໃນຂົງເຂດທະນາຄານ, ວິສາ ຫະກິດຂອງລັດ, ໂຄງການ ເງິນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ ລົງ ເພື່ອສຸມໃສ່ການກວດສອບ ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຂັ້ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການປະຕິ ບັດໂຄງການລົງທຶນ ຂອງ ລັດ ແລະ ອື່ນໆ.

 ຈາກນັ້ນກໍ່ມີ ສສຊ ຫຼາຍທ່ານເປັນຫ່ວງເລື່ອງການກວດສອບບໍ່ຜ່ອງໃສ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.

 
 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ