ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຢູ່ລາວດີຂຶ້ນ ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍ

   ຜົນການສຳຫລວດວິສາຫະກິດ ແບບກຸ່ມຕົວຢ່າງປີ 2013 ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫລາຍກວ່າ 700 ບໍລິສັດ ໄດ້ຢືນຢັນໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນວ່າສະພາບແວດລ້ອມ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນມີທ່າອ່ຽງດີ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫລື ດີກວ່າປີ 2011, ເຊິ່ງປະມານ 40% ຂອງວິສາ ຫະກິດໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຄິດ ເຫັນວ່າຜົນຜະລິດ-ການບໍລິການ, ປະສິດທິພາບການຜະລິດ, ທຶນໝູນວຽນ ແລະ ຜົນກຳໄລຂອງຜູ້ປະ ກອບການແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຈ້າງງານບໍ່ ໄດ້ສະແດງອອກ, ຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງວິສາຫະກິດທີ່ຍັງດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ນຳໃຊ້ພະນັກງານເທົ່າ ເດີມໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ມີພຽງ 18% ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຈ້າງແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຂາດແຄນພະນັກ ງານແບບມືອາຊີບຖືວ່າເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2011.

  ຜູ້ປະກອບການຢູ່ໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນວ່າ: ການຂາດແຄນດ້ານທຶນຮອນ ກໍເປັນອຸປະສັກ ຕົ້ນຕໍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຖິງແມ່ນວ່າ ຂະແໜງທະນາຄານຈະມີການຂະ ຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາກໍ ຕາມ, ຍິ່ງກວ່ານັ້ນລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການກ່ຽວກັບ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນແມ່ນຍັງຕ່ຳຫລາຍ ເຊິ່ງກໍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ ບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ຖືກສຳ ພາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ແຕ່ຕະຫລາດພາຍໃນ ແຕ່ເຫັນວ່າການແຂ່ງຂັນພາຍໃນມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸ ລະກິດ ຫລາຍກວ່າການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນ. ການສຳຫລວດວິສາຫະກິດແບບກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຍັງສ່ອງແສງໃຫ້ ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດໄລຍະປັດຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະດັບການສຶກສາຄວາມ ຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ, ບັນຫາທັກສະ - ວິຊາຊີບທີ່ຕ້ອງການສຳລັບລູກຈ້າງ ໃໝ່, ບັນຫາທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມເຖິງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ ແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາທຸລະກິດ. ນອກນີ້ຍັງມີຫລາຍປັດໄຈທີ່ມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນ: ການອຳນວຍ ຄວາມສະດວກຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງທຸລະກິດ, ການຊຳລະອາກອນ, ຄວາມ ຄາດຫວັງ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆທາງດ້ານຜົນຜະລິດ - ການບໍລິການຂອງທຸລະກິດ ຫລື ການເອົາໃຈ ໃສ່ດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ ຕໍ່ບັນດາສັນຍາການຄ້າໃນພາກພື້ນ.

  ນີ້ແມ່ນການສຳຫລວດວິສາຫະກິດ ແບບກຸ່ມຕົວຢ່າງ ຄັ້ງທີ 5 ປີ 2013 ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ສຳລັບເສດຖະກິດຕະຫລາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມື ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ, ອົງການ GIZ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳຫລວດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2014 ທີ່ໂຮງແຮມເມີກຽວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມຈິດ ອິນທະມິດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 

 
 
 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ