ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຫັນວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ

ທຸກໆວຽກງານໃນສັງຄົມບໍ່ວ່າຈະຢູ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນແລ້ວ, ທຸກຍາກ, ໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງໄດ້ ມີການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ ກໍຄືນິຕິກຳໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ມີວຽກງານໃດຈະຢູ່ເໜືອກົດໝາຍໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັບ ວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຍິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດ.

   ຜ່ານພຶດຕິກຳ ແລະ ບົດຮຽນຈາກຫຼາຍໆປະເທດ ຊີ້ໃຫ້ ເຫັນວ່າ: ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງເຖິງຈະເປັນ ເຄື່ອງມືທີ່ສຳ ຄັນ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຂັບເຄື່ອນໃຫ້ແກ່ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດກໍຕາມ ແຕ່ການນຳ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນຮູບແບບເຟສບຸກ, ວອດແອັບ, ທະວິດເຕີ, ລາຍ, ສະກາຍ ແລະ ອື່ນໆໃນລະບົບ Android, Window ກໍຍັງມີຫຼາຍ ດ້ານທີ່ ເປັນຈຸດອ່ອນເປັນ ໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສັງຄົມ, ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ  ແລະ  ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ. ຈາກຈຸດນີ້ ຫຼາຍປະເທດ ນັບທັງ ປະເທດທີ່ ຈະເລີນແລ້ວ ກໍໄດ້ປິດການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອິນເຕີ ເນັດ ຫຼື ສ້າງເວັບໄຊຂອງປະເທດຕົນເອງຂຶ້ນແທນ. ສຳລັບປະເທດ ເຮົາພັກ-ລັດຖະບານຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມ ສຳຄັນແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນການ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີ ຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

   ຢ່າງໃດກໍຕາມຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມ ພັກ-ລັດ ຖະບານ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ຈາກເຫດຜົນນີ້ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງ ການອອກດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຈຸດ ປະສົງຕົ້ນຕໍບໍ່ແມ່ນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແຕ່ເປັນການແນະນຳໃຫ້ຜູ້ ທີ່ນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ໄປໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ສັງຄົມຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ລັດຄືໃຊ້ໄປໃນທາງທີ່ດີ ມີຈັນຍາບັນທັງຜູ້ນຳໃຊ້ ແລະ ຜູ້ບໍລິການສາມາດປະກອບສ່ວນ ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນ ໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທຸກຂະແໜງ ການ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ປອງດອງພາຍໃນຊາດ, ກົງກັນຂ້າມຫາກນຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງອິນ ເຕີເນັດຈະກາຍເປັນມີດສອງຄົມ, ສ້າງຄວາມ ວຸ້ນວາຍ, ສ້າງ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ໂຈມຕີໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີບໍ່ມີຄວາມຈິງຕໍ່ກັນ.

   ຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ການສື່ສານຮູບແບບຕ່າງໆ ຜ່ານອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ໄດ້ມີຫຼາຍກໍລະນີທີ່ຜູ້ ໃຊ້ໄດ້ເອົາ ຂໍ້ຄວາມ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບພາບເຫດການ ຫຼື ການ ຕັດຕໍ່ປ່ຽນໜ້າຜູ້ໜຶ່ງ ເປັນໜ້າຜູ້ອື່ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍຕໍ່ ກຽດສັກສີຂອງບຸກ ຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ, ສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ ເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບພາບດັ່ງກ່າວຕໍ່ໆກັນໄປ ແບບບໍ່ຮູ້ເທົ້າເຖິງການ ຫຼື ດ້ວຍ ເຈດຕະນາ ເພື່ອຫວັງປັ່ນປ່ວນ, ບິດເບືອນຫຼອກລວງສັງຄົມ, ຫວັງ ທຳລາຍຄວາມບໍ່ສະຫງົບສຸກ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ.
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນວ່າ: ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການ ສື່ສານດ້ວຍຄອມພິວເຕີໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົ້າກັນ ໂດຍຜ່ານ ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຕາມຫຼັກການຄຸ້ມຄອງ, ສ່ວນເວັບ ໄຊໝາຍເຖິງລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເປັນໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍ ໜ້າເວັບ ແລະ ສື່ສັງຄົມ ແມ່ນຮູບແບບການສື່ສານ ແລະ ການ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງບຸກຄົນທົ່ວໄປສາ ມາດນຳ ສະເໜີ, ສົ່ງ, ຮັບ, ສົ່ງຕໍ່ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຕ່າງໆຜ່ານເຟສບຸກ, ທະວິດເຕີ, ບຣູທູດ ແລະ ອື່ນໆ ເພາະ ສະນັ້ນ ທັງຜູ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຕ້ອງມີຈັນ ຍາບັນໃນການຮັບ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບເໜັງຕີງ, ບໍ່ເໜັງຕີງ, ສຽງ, ວີດີໂອ ຢູ່ໜ້າເວັບ ໄຊ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ທຸກເນື້ອໃນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ສົ່ງຜ່ານອິນເຕີ ເນັດ ຕ້ອງມີລັກສະນະສ້າງສັນ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ ແລະ ບໍ່ຂັດກັບມາດຕາຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.

   ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກ ປປ ລາວ, ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົ່າ ໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ໃນໄລຍະໃໝ່ ພັກເຮົາ ກໍໄດ້ນຳພາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ ດ້ວຍຜົນສຳເລັ ດຕະຫຼອດເກືອບ 40 ປີຜ່ານມາ, ຜົນງານ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກຖານະບົດບາດຊື່ສຽງຂອງປະເທດເຮົາ ສູງເດັ່ນ ຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ ແລະ ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ ຄວາມຕັ້ງໜ້າຫຼາຍ ຂຶ້ນ. ແນ່ນອນການພັດທະນາຈະໃຫ້ສຳເລັດທຸກດ້ານໃນເວລາ ອັນສັ້ນໆ ກໍເປັນໄປໄດ້ຍາກ ແລະ ມີບາງດ້ານ ກໍຕ້ອງຍອມຮັບ ວ່າ ພວກເຮົາຍັງພັດທະນາບໍ່ທັນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ສັງຄົມ ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຊຶ່ງບັນ ຫາຈຸດຄົງຄ້າງນີ້ ປະເທດໃດ ກໍຍ່ອມປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນບັນຫາປະກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເທົ່າ ທຽມກັນ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ຈາກຈຸດນີ້ ໄດ້ເປັນຊ່ອງວ່າງໃຫ້ຄົນບໍ່ຫວັງດີໂຈມ ຕີໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີປະເທດຊາດ ຂອງພວກເຮົາຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ.

   ສັງລວມແລ້ວເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດ, ມີຫຼາຍປະເທດ ລ້ວນແລ້ວ ແຕ່ມີ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດທັງແມ່ນຄວາມຈຳເປັນຢ່າງພາວະວິໄສຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດທຸກຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ຂອງຕົນ ແລະ ຂອງສັງຄົມກໍຄືປະເທດຊາດ.

 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ