ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ:  ຕັ້ງໜ້າເສີມຂະຫຍາຍ 3 ທາດແທ້ ແລະ 7 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.  
   
 
 
 
 
 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ

 
ແຈ້ງເຫດ ສຸກເສີນ: 1191
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ບົດນໍາ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວຜ່ານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ສະຕະວັດທີ 21 ແມ່ນຍຸກແຫ່ງເສດຖະກິດພູມປັນຍາມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຮງ ແລະ ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂອຳ ນວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ແກ່ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດຢ່າງວ່ອງໄວທັນການ ແລະ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ທັງນຳໃຊ້ ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມ ອອນລາຍ ຢ່າງໃດກໍຕາມຄຽງຄູ່ ກັບຈຸດດີ ສັງຄົມອອນລາຍກໍຍັງ ມີຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງຈຳນວນ ໜຶ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂ ແລະ ຫັນໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຈາກລັດຢ່າງ ລວມສູນ, ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ລັດຖະບານກໍຄືນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຈຶ່ງໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ສະບັບເລກທີ 327/ລບ ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2014 ເພື່ອແນໃສ່ຈຸດປະສົງຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ທັງປົກປ້ອງ ກຽດສັກສີ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິການ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມກໍມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາລະ ກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ.

   ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີ ເນັດສະບັບນີ້ ແມ່ນປະກອບມີ 8 ໝວດ ແລະ 28 ມາດຕາ, ໃນ ນັ້ນ ມາດຕາ 2 ໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແມ່ນ ການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ທີ່ເປັນໄພແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ເພາະສະນັ້ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃດໜຶ່ງ ຢາກເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານຜ່ານສື່ສັງຄົມໄດ້, ຕ້ອງລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສຳລັບຜູ້ຈະສ້າງທະບຽນສ່ວນຕົວໃນສື່ສັງຄົມ ອອນລາຍ ຕ້ອງລະບຸຊື່, ນາມສະກຸນ ແລະ ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງ, ສ່ວນ ເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ ກໍຕ້ອງມີລັກສະ ນະສ້າງສັນ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ສັງຄົມ ບໍ່ເປັນຄວາມ ລັບຂອງຊາດ, ບໍ່ເຜີຍແຜ່ຮູບພາບລາມົກ, ຮູບພາບຕັດຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຂັດ ກັບມາດຕາ 10 ຂອງດຳລັດສະບັບນີ້.

   ລັດຖະບານເຮົາຍາມໃດກໍສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ດຳ ລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະ ສຸກ, ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອເພີ່ມປະ ສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບໃນການ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ນຳໃຊ້ລະຫັດ ອິນເຕີເນັດ ສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດລາວ (.LA) ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ພ້ອມທັງຫັນໄປສູ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເລກ ໝາຍອິນເຕີເນັດຍຸກໃໝ່ (IPV 6) ສ້າງໂປຼແກຼມເປັນພາສາລາວ, ສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ອອນລາຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖືກ ຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດ ໝາຍຂອງປະເທດເຮົາ, ສຳລັບຜູ້ກະທຳຜິດ ແລະ ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມດຳລັດສະບັບນີ້ແມ່ນຈະຖືກກ່າວເຕືອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນປັບ ໃໝ, ໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ທາງແພ່ງ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ ແລ້ວແຕ່ລະກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

   ຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ຈົ່ງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແນໃສ່ເຮັດ ໃຫ້ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ, ໃນນັ້ນຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ຂະແໜງການຖະແຫຼງ ຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຂະແໜງການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຂະແໜງການສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາລວມທັງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຜ່ານ ອິນເຕີເນັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບອົງການຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຕິດຕາມ, ກວດກາການບໍລິການ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ວິເຄາະ, ໄຈ້ແຍກເນື້ອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານ ອິນເຕີເນັດຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຢ່າງຮັດກຸມແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ໄປໃນທາງທີ່ ເໝາະສົມ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນຈາກຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດທັງໝົດນັ້ນແມ່ນແນ ໃສ່ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດທີ່ລະເມີດກັບດຳລັດສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມ ງວດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

 
 

ເລືອກພາສາ:

  |

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ດາວໂຫຼດພາສາລາວ

ເພັດຊະຣາດ OT

 

ຂັ້ນຕອນ Save ພາສາລາວ

ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ບ້ານ ຫັດສະດີ,​ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© 2014 ສະຫງວນລິຂະສິດ
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:
ກົມສື່ສານ