Microsoft ປັບປຸງໂປຣແກຣມ Skype ຄືນໃໝ່


ເຜີຍແຜ່: 17/06/2017 07:00:51, ໂດຍ:

Microsoft  ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂປຣແກຣມ  Skype  ເຊິ່ງເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບຕິດຕໍ່ສື່ສານເຊິ່ງກັນ  ແລະ  ກັນ,​  ນອກຈາກການປັບປຸງໂປຣແກຣມແລ້ວ  ໂລໂກ້ຂອງ  Skype  ຍັງຖືກປ່ຽນຈາກຮູບຮ່າງເດີມຄືລັກສະນະຮູບເມກອ້ອມຕົວໜັງສື  ມາເປັນໄອຄອນ  ແລະ  ຕົວໜັງສືກໍ່ປັບມາເປັນ  Font  ແບບດຽວກັບໂປຣແກຣມອື່ນໆຂອງລະບົບ  Windows  ລຸ້ນໃໝ່.ມີການຄາດການກັນວ່າ  ການປັບປຸງຄັ້ງນີ້  ຈະເຮັດໃຫ້ໂປຣແກຣມ  Skype  ກາຍເປັນຊອບແວປະເພດ  ສື່ສານ  ແລະ  ພົວພັນທາງດ້ານທຸລະກິດ  ທັງຂອງບຸກຄົນ  ແລະ  ອົງກອນ.  ໂດຍມີການປັບປຸງໜ້າຕາ  ແລະ  ຄວາມສາມາດຂອງໂປຣແກຣມເຊັ່ນ:  ການສ້າງບັນທຶກກິດຈະກໍາ  ຫຼື  ຂ່າວສານຕ່າງໆແບບ  Status  ຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ,  ສາມາດນໍາໃຊ້  Emoji  ໃນລະຫວ່າງການໂທ  Video  Call  ແລະ  ຄວາມສາມາດອື່ນໆໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສົນທະນາ.

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້  ກໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບໄຊ  skype.com  ຫຼື  ຄົ້ນຫາຄຳວ່າ  "Skype"  ທາງໂທລະສັບມືຖື  ຮອງຮັບທັງລະບົບ  Android  ແລະ  iOS.

ຂໍ້ມູນຈາກ:  theverge
ອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !