Erebus Ransomware ໄວລັດທີ່ມີເປົ້າໝາຍແພ່ກະຈາຍໃນລະບົບ Linux


ເຜີຍແຜ່: 17/06/2017 07:00:06, ໂດຍ:

ຜູ້ອ່ານບາງທ່ານທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວສານທາງດ້ານ  ICT  ມາໄລຍະໜຶ່ງ  ຄົງຈະເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບໄວລັດ  WannaCry  ເຊິ່ງເປັນໄວລັດປະເພດ  Ransomware  ທີ່ໂຈມຕີລະບົບປະຕິບັດການ  Windows  ໂດຍຈະປ່ອຍໄວລັດທີ່ເຂົ້າລະຫັດເອກະສານຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນໃນຄອມພິວເຕີ,  ຫຼັງຈາກທີ່ຄອມພິວເຕີຕິດໄວລັດປະເພດນີ້ແລ້ວ  ຈະມີຂໍ້ຄວາມປາກົດອອກມາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້  ທຳການໂອນເງິນໄປໃຫ້  ຜູ້ທີ່ປ່ອຍໄວລັດ  ເພື່ອແລກກັບລະຫັດຜ່ານທີ່ຈະໃຊ້ປົດລັອກເອກະສານ  ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເອກະສານດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.  Ransomware  ຈຶ່ງແມ່ນໄວລັດປະເພດທີ່ມີພຶດຕິກໍາ  ຈັບຂໍ້ມູນເອກະສານໄວ້ເປັນຕົວປະກັນ  ແລະ  ສະເໜີຄ່າໄຖ່,  ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ  ກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີເຫຼົ່ານີ້  ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ແລະ  ມີທີ່ຢູ່ບໍ່ແນ່ນອນ.

ຫຼ້າສຸດນີ້  ທາງນັກວິເຄາະຈາກບໍລິສັດ  Tren  Macro  ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ  ຜະລິດໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວລັດ  ອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ  ປັດຈຸບັນນີ້ມີ  Ransomware  ອີກປະເພດໜຶ່ງ  ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕີ  ລະບົບປະຕິບັດການ  Linux  ເຊິ່ງເປັນລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງ  ແລະ  ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບເປັນ  Server  ສ້າງເວັບໄຊຕ່າງໆທົ່ວໂລກ.  ໄວລັດຊະນິດນີ້ມີການໃສ່ຊື່ໃຫ້ວ່າ  Erebus  Ransomware  ໄດ້ທຳການເຈາະເຄືອຂ່າຍລະບົບ  Linux  ທີ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ມາແລ້ວກວ່າຮ້ອຍເຄືອຂ່າຍ.


ວິທີການທີ່ຈະປ້ອງກັນໄພຈາກໄວລັດ  Ransomware  ກໍ່ຄືການອັບເດດລະບົບປະຕິບັດການ  ແລະ  ໂປຣແກຣມປ້ອງກັນໄວລັດ  ໃຫ້ຢູ່ໃນລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຢູ່ສະເໝີ,  ລະມັດລະວັງບັນດາເອກະສານແປກປອມ  ທີ່ຖືກສົ່ງມາຜ່ານທາງ  E-Mail  ຫຼື  ຜ່ານທາງສື່ອື່ນໆເຊັ່ນ  USB  flash  drive  ເປັນຕົ້ນ,  ໃນຂະນະດຽວກັນຜູ້ໃຊ້ຄວນຈະສຳຮອງ  ບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນໄວ້  ໂດຍອາດຈະບັນທຶກໄວ້ໃນອຸປະກອນອື່ນໆເຊັ່ນ  ຄອມພິວເຕີ,  USB  flash  drive,​  ແຜ່ນ  CD  ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການໃນກໍລະນີທີ່ຄອມພິວເຕີ  ຖືກໄວລັດປະເພດ  Ransomware  ໂຈມຕີ.  ເນືອງຈາກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ  ເມື່ອໂອນເງິນໄປໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີ່ສ້າງໄວລັດນີ້ຂຶ້ນມາແລ້ວ  ຈະໄດ້ລະຫັດຜ່ານສໍາລັບປົດລັອກເອກະສານ  ຫຼື  ບໍ່.

ຂໍ້ມູນຈາກ:  Hackread

ອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !