ເວັບໄຊປອມລະບາດ ເປົ້າໝາຍລັກລອບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ PayPal


ເຜີຍແຜ່: 16/06/2017 09:00:35, ໂດຍ:

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້  ທາງເວັບໄຊ  PhisMe  ທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການປ້ອງກັນ  ແລະ  ແກ້ໄຂບັນຫາເວັບໄຊປອມ  ໄດ້ອອກມາແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ  ທີ່ພະຍາຍາມສ້າງເວັບໄຊປອມ  ເພື່ອລັກລອບຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ້  PayPal,  ເຊິ່ງເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ສຳລັບດຳເນີນທຸກລະກຳທາງການເງິນ  ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ.  ນອກຈາກນັ້ນ  ເວັບໄຊປອມດັ່ງກ່າວຍັງລັກລອບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ  ເປັນຕົ້ນ  ຂໍ້ມູນບັດເຄຼດິດ,  ບັດປະຊາຊົນ  ໂດຍການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຖ່າຍຮູບພ້ອມຖືເອກະສານ  ໂດຍອ້າງວ່າເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນ.

ການແຜ່ລະບາດຂອງເວັບໄຊປອມນີ້  ແມ່ນແຜ່ກະຈາຍຜ່ານການສົ່ງ  E-Mail  ເຂົ້າຫາຜູ້ໃຊ້  ເຊິ່ງມີການແນບທີ່ຢູ່  (Link)  ເວັບໄຊປອມ,  ເມືອຜູ້ໃຊ້ກົດເຂົ້າທີ່ລິ້ງດັ່ງກ່າວ  ຈະປາກົດມີໜ້າການເຂົ້າສູ່ລະບົບ  ແລະ  ຢືນຢັນຕົວຕົນ  (ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊປອມຂຶ້ນມາຈາກເວັບໄຊ  PayPal),  ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ລະບຸຂໍ້ມູນບັນຊີຕ່າງໆ  ພ້ອມສົ່ງຮູບພາບໄປໃຫ້ເວັບໄຊ  ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ  ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.  ທາງນັກວິເຄາະໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ  ຜູ້ບໍ່ຫວັງດີອາດຈະຟອກເງິນຈາກການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນບັນຊີທີ່ຖືກລັກມານີ້.


Phishing  ຫຼື  ການສ້າງເວັບໄຊປອມ  ແມ່ນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີນໍາໃຊ້  ໃນການລັກລອບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້ເຊັ່ນ  ຂໍ້ມູນບັນຊີ,  ລະຫັດຜ່ານ.  ໂດຍກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວຈະສ້າງເວັບໄຊປອມຂຶ້ນມາ  ໃຫ້ມີໜ້າຕາ  ແລະ  ເນື້ອໃນຄືກັນກັບເວັບໄຊຕົວຈິງ,  ໂດຍຈະມີການຫຼອກລວງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ກົດເຂົ້າເວັບໄຊປອມດັ່ງກ່າວ  ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ  ຫຼື  ອີເມວ  ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຖ້າບໍໍ່ສັງເກດທີ່ຢູ່  (Url  Address)  ຈະເຂົ້າໄປໜ້າເວັບໄຊ  ປ້ອນຂໍ້ມູນລະຫັດຜ່ານ,  ຈາກນັ້ນລະຫັດຜ່ານກໍ່ຈະຖືກສົ່ງໄປຫາກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ  ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ  ເວັບໄຊປອມດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຖືກລະງັບໄວ້ແລ້ວ  ແຕ່ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃນຕໍ່ໜ້າ  ບັນດາຜູ້ໃຊ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຊີໃດໆກໍດີ  ຄວນຈະຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພ  ຂອງການຮັກສາຄວາມລັບຂໍ້ມູນບັນຊີໄວ້ໃຫ້ດີ  ແລະ  ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງອີເມວ  ຫຼື  ຜ່ານຂໍ້ຄວາມທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:  PhisMe

ອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !