ປະເທດຈີນບອ໋ກ WhatsApp ບໍ່ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ

ຂ່າວສານ ICT / ທົ່ວໄປ
ເຜີຍແຜ່: 02/10/2017 09:00:53, ໂດຍ: ແກ້ວມະນີ ຈັນທະວົງອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !