ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Mac Book ອາດຖືກໄວລັດ Ransomware ໂຈມຕີໄດ້


ເຜີຍແຜ່: 18/06/2017 11:00:38, ໂດຍ:

Ransomware  ແມ່ນໄວລັດ  Malware  ທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດໃນປັດຈຸບັນ  ໂດຍເມື່ອເຂົ້າໂຈມຕີລະບົບຄອມພິວເຕີແລ້ວ  ໄວລັດຈະທຳການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຂອງຜູ້ໃຊ້  ແລະ  ປາກົດຂໍ້ຄວາມອອກມາເອີ້ນຄ່າໄຖ່  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂອນເງິນໄປຫາເຈົ້າຂອງທີ່ປ່ອຍໄວລັດ  ແລກກັບລະຫັດປົດລັອກຂໍ້ມູນ.  ທີ່ຜ່ານມາ  Ransomware  ໄດ້ໂຈມຕີທັງລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ  ແລະ  ອຸປະກອນມືຖື.  ຫຼ້າສຸດນີ້  ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຄອມພິວເຕີ  ໄດ້ອອກມາແຈ້ງເຕືອນ  ບັນດາຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີປະເພດ  Mac  Book  ວ່າປັດຈຸບັນໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ  ໄດ້ສ້າງໄວລັດ  Ransomware  ຂຶ້ນມາໂດຍສະເພາະ  ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບໂຈມຕີລະບົບ  Mac  OS.ທາງຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕື່ມອິກວ່າ  ປັດຈຸບັນມີກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງດີ  ໄດ້ດຳເນີນການເປັນທຸລະກິດ  ໂດຍພວກເຂົາຈະສ້າງໄວລັດ  Ransomware  ຂຶ້ນມາ  ແລະ  ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຫາລາຍໄດ້ແບບຜິດກົດໝາຍ  ຈາກການປ່ອຍໄວລັດຊະນິດນີ້  ໂດຍມີການແບ່ງປັນລາຍໄດ້  ເມື່ອມີການຮຽກຄ່າໄຖ່ຂອງຂໍ້ມູນສຳເລັດ.  ສຳລັບປະເພດຂອງໄວລັດ  ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຈມຕີ  Mac  Book  ສ່ວນໃຫຍ່ມີ  2​  ປະເພດຄື:  ໄວລັດປະເພດ  Ransomware  ຮຽກຄ່າໄຖ່ຂໍ້ມູນ,  ແລະ  ໄວລັດປະເພດ  Spyware  ທີ່ແຝງຢູ່ໃນລະບົບເພື່ອຕິດຕາມ  ແລະ  ລັກລອບຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.

ຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້  ແມ່ນຕົວຢ່າງຂໍ້ຄວາມທີ່ໄວລັດ  Ransomware  ຟ້ອງຂຶ້ນມາ  ຫຼັງຈາກທີ່ໂຈມຕີລະບົບສໍາເລັດ:ຂໍ້ມູນຈາກ:  BBC

ອ່ານ: 0 ຄັ້ງ

ປະຊາສຳພັນ

  
ຂ່າວອື່ນໆທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຂ່າວ ປກສ

ຍິນດີຕ້ອງຮັບສູ່ເວັບໄຊ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເພື່ອການຮັບຊົມເວັບໄຊ ທີ່ທ່ານສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ, ກະລຸນາເຂົ້າສຸ່ລະບົບ, ຫຼື ສະໝັກສະມາຊິກ ເພື່ອນຳໃຊ້ເວັບໄຊ.
ປິດໜ້າຕ່າງ
 !