» ສຶກສາແນວຄິດການເມືອງ

ກອງປະຊຸມ ວຽກງານກອງທຶນ ຊາວໜຸ່ມ-ແມ່ຍິງ

ທ່ານ ພັທ. ພອນແກ້ວ ຄຳພິລາວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ພະແນກ ໄດ້ເປິດກອງປະຊຸມພາຍໃນ ກົມກອງ ເພື່ອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ກອງທຶນ ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ. ຜ່ານການລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ມີ ບາງຂອດທີ່ຕ້ອງການ ແກ້ໄຂ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ອ່ານຕໍ່

» ວຽກງານ ແກ້ໄຂ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ກົມກອງ

ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ ກົມກອງ ແລະກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ

  • ຟຼາມລ້ຽງ ໝູ
  • ຟຼາມລ້ຽງ ໄກ່
  • ວຽກງານ ກະສິກຳ ປູກຝັງ (ສວນມັນຕົ້ນ)
  • ບໍລິການ ຫ້ອງແຖວ
  • ການເພີ່ມພູມຜະລິດຜົນ ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນ ຈຶ່ງກາຍເປັນ ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃຫ້ແກ່ ກົມກອງ.
ອ່ານຕໍ່

 

 

» ວຽກງານ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ

ເພື່ອປຸກລະດັມ ຂົນຂວາຍໃຫ້ບັນດານັກຮົບ ແຕ່ລະກົມກອງ

  • ຮູ້ຈັກປະຫຍັດມັດທະຍັດ ດຸໝັ່ນ ສູ້ຊົນ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກງານ
  • ເສີມສ້າງ ວຽກເຮັດງານທຳ ເພີ້ມພູມໃຫ້ໄດ້ໝາກຜົນ
  • ສ້າງສະຕິແນວຄິດ ປັບປຸງທັດສະນະວິໄສ ໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມ
  • ມີແນວຄິດ ບຸກບືນ ກ້າວທັນສັງຄົມ
  • ສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ລວມສູນ ແລກປ່ຽນແປງ ວິຊາຄວາມຮູ້ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ເພີ້ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
ອ່ານຕໍ່

 

ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວ

ອ່ານຕໍ່