3 ທາດແທ້ 4 ມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງສື່ສານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
 

ການເຄື່ອນໄຫວວິຊາ ສະເພາະ

ວິຊາການ ເຕັກນິກ ກຳລັງ ປກສ ກົມສື່ສານ ກວດ ກາ ແລະ ຕິດ ຕັ້ງ ກ້ອງວົງຈອນ ປິດ ຢູ່ຕາມ ລຽບ ເສັ້ນພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ

 ຍາມໃດບັນດາ ວິຊາການ ວິຊາ ສະເພາະ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີ ການຄົ້ນຄວ້າ ໃຫ້ຮູ້ເລິກເຖິງຖອງ ໃນ ວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ສົມກັບ ພັກ-ລັດ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

 

» ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

  » ຄະນະກົມ:

(021) 970053
(021) 970061
(021) 970307

» ພະແນກເຕັກນິກ:

(021) 970230
(021) 970235

  » ຫ້ອງການບໍລິຫານ:

(021) 970060
(021) 970052
(021) 970617
(021) 970309
(020) 2899 3882
(021) 970059

» ພະແນກສ້ອມແປງ:

(021) 970328
(021) 970329

 

 

» ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

ໂທ: 021-970 617
ແຟັກ: 021-212 506

ໂທ: 021-970 630 (ກົມສື່ສານ)

» ພະແນກໂທລະສັບ:

(021) 970011
(021) 970043
(021) 970001

  » ຫ້ອງການເມືອງ:

(021) 970228

» ພະແນກໂທລະເລກ:

(020) 99800513
(030) 5084010

  » ຫ້ອງພາລາ:

(021) 970031
(021) 970058
(021) 970056
(021) 970057

» ພະແນກຄອມພິວເຕີ:

(021) 970051

 

  » ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ປະຫວັດສາດ:

(021) 970778

» ພະແນກຮັບສົ່ງ-ຂ່າວສານ:

(021) 461864
(021) 970227
(021) 212547

ກິລາແລະກິດຈະກຳ
 

- ການແຂ່ງຂັນກິລາ ບານເຕະ ລະຫວ່າງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ລະບົບ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ວິທະຍາຄານ ເວີນຄຳ ຄັ້ງວັນທີ່ 25-10-2014

- ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ກົມສື່ ສານ ອອກແຮງງານ ເພື່ອ ຮັບຕ້ອນ ວັນ ສຳຄັນຂອງຊາດ

 

 

 
ອອກແຮງງານ
 

- ອອກແຮງງານ ວັນເສົາແດງ   ທີ່ຄ້າຍສົມ ສະຫງ່າ ຂອງພະນັກ ງານ ກົມສື່ສານ.

- ແມ່ຍິງ - ຊາວໜຸ່ມ ປກສ ກົມ ສື່ສານ ແຂ່ງຂັນ ຕີໝາກ ບຸ່ນ ຄັ້ງວັນທີ່ 15-11-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

ກົມສື່ສານ © ສະຫງວນລິຂະສິດ 2014,
ອອກແບບ/ພັດທະນາ ໂດຍ:​ ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບົບຄອມພິວເຕີ